مطالعات نشان می دهد؛ شیردهی مادر باعث انتقال کرونا به نوزاد نمی گردد

آنی غذا: نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که شیردهی مادر به نوزاد نمی تواند باعث انتقال کروناویروس به نوزاد شود.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «پال کروگستاد»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در اینباره می گوید: «شیر سینه مادر منبع غذایی پرارزش برای نوزاد است.»
وی در ادامه اضافه کرد: «ما هیچ مدرکی دال بر این که شیر سینه از مادر مبتلا به کووید ۱۹ حاوی ماده ژنتیکی عفونی است نیافتیم و از اینرو به نظر نمی رسد شیردهی خطرناک باشد.»
تیم تحقیق نمونه های شیر ۱۱۰ زن شیرده را بین مارس تا سپتامبر ۲۰۲۰ تجزیه و تحلیل کرد. از این زنان، ۶۵ زن تست کوویدشان مثبت بود. ۹ نفر دارای علایم بودند اما آزمایش آنها منفی بود. و ۳۶ نفر علایم داشتند اما مورد آزمایش قرار نگرفتند.
ماده ژنتیکی کروناویروس (RNA) در شیر مادر هفت زن (۶٪) مبتلا به عفونت یا دارای علایم تأیید شده پیدا شد. نمونه دومی که از هفت زن بین یک تا ۹۷ روز بعد گرفته شد، فاقد RNA کروناویروس بود.
همچنین هیچ شواهد بالینی در خصوص عفونت در نوزادان هفت مادر دارای مواد ویروسی در شیرشان وجود نداشت.
محققان خاطرنشان کردند که این یک مطالعه کوچک بود و امکان دارد تمام عوامل بالقوه ای را که می توانند وجود RNA کروناویروس را در شیر مادر پیشبینی کنند، پوشش ندهد.
اما آنها افزودند که این بزرگترین مطالعه جهت بررسی عفونت احتمالی کووید ۱۹ از راه شیر مادر است و شواهدی عرضه می دهد که زنان شیرده با موارد تأیید شده یا مشکوک، نوزادان خویش را آلوده نمی کنند.

منبع: