قارچ ها، آفت کش ها و فلزات سنگین خطرناک ترین سموم مواد غذایی

به گزارش آنی غذا دکترای سم شناسی و داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سموم قارچی را همچون خطرناک ترین سموم در مواد غذایی دانست و عنوان کرد: این سموم توسط قارچ ها در مواد غذایی تشکیل می شوند، بررسی این سموم سالهای متمادی است که بصورت یکپارچه و جدی انجام می شود و محصولات غذایی موجود در بازار شامل تولیدات داخلی و یا وارداتی مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دکترحسن یزدان پناه به بررسی آفت کش ها در محصولات کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: میزان سموم کشاورزی و سایر سموم موجود در محصولات تولید شده در داخل و فرآورده های وارداتی بطور روتین توسط سازمان های نظارتی پایش می شود.
وی بررسی فلزات سنگین در محصولات کشاورزی و غذایی را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: خوشبختانه جهت بررسی حدود مجاز این سموم هم برنامه های مدونی تدوین و اجرائی شده است و میزان این سموم در انواع محصولات ارزیابی و پایش می شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره مشخصات محصولات غذایی کشاورزی استاندارد، اظهار نمود: برمبنای استانداردهای جهانی سه اصل سلامت، کیفیت و اصالت مواد غذایی برای اطمینان از استاندارد محصولات کشاورزی بررسی می شود.
وی با اشاره به اینکه امروزه بررسی سلامت محصول کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخورداراست، افزود: بطور مثال جهت بررسی محصولی مانند زعفران علاوه بر سلامت، اصالت محصول و محل تولید نیز مورد بررسی قرار می گیرد. اگر زعفرانی بطورمثال محصول استان مرکزی است و ادعا شود که بطورمثال در استان خراسان تولید شده در حقیقت این محصول اصیل نبوده و از نظر سازمان های بین المللی امکان فروش ندارد.
محصول تقلبی چیست؟ دکترای سم شناسی و دارو شناسایی دانشگاه، افزود: درمورد اصالت فرآورده های کشاورزی موضوع سلامت کاملا از بحث اصالت جداست، ممکنست فرآورده ای کاملا سالم و منطبق با استانداردهای بین المللی تولید شده باشد ولی محل تولید به اشتباه درج شده باشد، پس بر طبق قوانین، این محصول تقلبی شمرده می شود و امکان خرید و فروش ندارد.
یزدان پناه با تاکید بر اینکه امروزه دنیا به دنبال این مساله است که اصالت محصولات را بررسی کند، اشاره کرد: اگر چنانچه ادعا شود عسل تولید شده از گیاهی مثل گون است ولی پس از بررسی ها مشخص شود این فرآورده به گیاه دیگری تعلق دارد؛ حتی اگر سلامت آن مشکلی نداشته باشد باز هم از نظر قانون بین المللی این محصول تقلبی است.
وی تصریح کرد: برای زمانی طولانی در صنعت فرآورده های کشاورزی فقط کیفیت محصول مد نظر بود و در مرحله بعد علاوه بر کیفیت، سلامت مواد غذایی در محصولات تولید شده نیز مورد توجه قرار گرفت، اما در سالهای اخیر اصالت مواد غذایی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
وی با اشاره به اینکه جهت بررسی اصالت موادغذایی از تکنولوژی های بروز دنیا بهره برده می شود، اشاره کرد: در دو سال قبل در کشورهای اروپایی موضوعی که بیش از سایر موارد گرفتار لطمه شده اساسا اصالت مواد غذایی بوده است؛ چونکه مابقی موارد سلامت قابل ارزیابی دقیق است ولی اصالت غذا ممکنست در بعضی حوزه ها گرفتار چالش شود.
معاون پژوهشی دانشکده داروسازی، افزود: نخستین گام بررسی سلامت محصولات غذایی وفرآورده های غذایی، اصالت محصول است، در مراحل بعدی کیفیت، سلامت و میزان آلاینده ها نیز بررسی می شود.
مشتریان حق دارند که در ازای پولی که پرداخت می کنند، محصولی سالم و با اصالت دریافت کنند وی با اشاره به اینکه قوانین مربوط به کیفیت، اصالت و سلامت غذا بصورت جدی دنبال می شود افزود: مشتری حق دارد که در ازای پولی که پرداخت می کند، محصولی سالم و با اصالت دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه محصولات غذایی که تولید می شوند باید عاری از آلاینده ها باشند، اظهار داشت: محصولات و فرآورده های کشاورزی باید بدون آلاینده ها باشند و یا میزان این مواد پایین تر از حدود مجاز وضع شده باشد، همین طور کاملا مشخص باشد که این محصولات در کدام منطقه جغرافیایی تولید شده اند، بدین سبب سلامت مواد غذایی قسمتی از یکپارچگی تولید را به خود اختصاص می دهد.
کیفیت، سلامت و اصالت؛ اصول یکپارچگی غذای سالم معاون پژوهشی دانشکده داروسازی، افزود: کیفیت، سلامت و اصالت محصولات غذایی تعیین می کند که این محصولات می توانند توسط مصرف کننده استفاده گردد یا خیر.
وی با اشاره به اینکه اگر قصد داشته باشیم فقط موضوع سلامت مواد غذایی را مورد بررسی قرار دهیم، با اهمیت ترین آلاینده ها، آلاینده های شیمیایی و میکروبی هستند، توضیح داد: خوشبختانه استانداردهای ملی حدود مجاز این آلاینده ها در کشور ما تدوین شده و توسط سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان عذا و دارو و وزرات بهداشت بطور دقیق اجرا می شود.
سلامت مواد غذایی در چه مبادی کنترل می شود؟ عضو هیئت علمی دانشگاه، افزود: سلامت مواد غذایی در آزمایشگاه های دولتی و خصوصی کشور که دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد است، کنترل می شود.
وجود سم در غذاها؛ برابر با مبتلاشدن به بیماریهای حاد و مزمن وی در پاسخ به این پرسش که اگر سلامت مواد غذایی کنترل نشود چه تاثیری در سلامت عمومی مردم دارد؟ اظهار داشت: طبیعتا سموم در مقادیر بالاتر از حد مجاز که در غذاها وجود دارد می تواند منجر به مبتلاشدن به بیماریهای حاد ومزمن شود.
یزدان پناه با تاکید بر اینکه برمبنای مطالعات علمی اثرات سمی آلاینده های مواد غذایی در بدن مشخص شده است، توضیح داد: قسمتی از این اطلاعات را سازمان بهداشت جهانی از منابع علمی استخراج می کنند و میزان سموم در مواد غذایی توسط سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد(fao) تهیه می شود و در ادامه نیز کمیته های تخصصی این سازمان ها با انجام ارزیابی خطر، حدود مجاز سموم در مواد غذایی را اعلام می کنند.
بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، این استاد دانشگاه، اشاره کرد: وظیفه اصلی سازمان های نظارتی پایش روتین محصولات است؛ چونکه اگر میزان سموم موجود بالاتر از حد استاندارد باشد خطرات جدی را برای انسان به وجود می آورد.

منبع: