یك مقام سازمان غذا و دارو مطرح كرد؛ ماجرای برگشت محصولات کشاورزی

آنی غذا: مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در واکنش به وجود سموم شیمیایی و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، فرامرز خدائیان، در رابطه با برگشت یکی از محصولات کشاورزی صادراتی به کشور، اظهار داشت: آنچه مسلم است، اندازه گیری سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی بصورت دقیق در آزمایشگاه مرجع سلامت سازمان غذا و دارو انجام می شود. وی ادامه داد: مردم به هیچ عنوان نگران سموم شیمیایی و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی نباشند. زیرا، ما اجازه نمی دهیم این قبیل محصولات عرضه شوند. خدائیان افزود: این احتمال هست که محصول برگشت خورده از یکی از کشورهای همسایه، آفات زدگی باشد که می تواند به سبب طولانی شدن زمان تشریفات گمرکی اتفاق بیافتد. وی اظهار داشت: هر کشور قوانین و استانداردهای خاصی در مورد محصولات کشاورزی وارداتی دارد که ممکنست با کشورهای دیگر متفاوت باشد، در این راستا کشور روسیه و اوراسیا نیز استاندارد و قوانین خودرا دارند که بتازگی شرایط تغییر کرده است. خدائیان اضافه کرد: درمورد فلفل دلمه ای و فلفل های رنگی ۴ نوع سم که در گلخانه های ایران مورد استفاده قرار می گرفت در کشور روسیه ثبت نشده بود. مدیرکل ننظارت و ارزیابی فرافرآورده های غذایی و آشامیدنی غذا و دارو، با اشاره به این که در قانون مسئول صدور گواهی بهداشتی (آفات، بیماریها و علف های هرز) به عهده سازمان حفظ نباتات است، اظهار داشت: صدور گواهی ایمنی (باقی مانده سموم، فلزات سنگین و نیترات) به عهده وزارت بهداشت است. وی با اشاره به این که تا قبل از این تنها مولفه ای که صادر کننده باید آنرا رعایت می کرد، ارائه گواهی بهداشتی بود و الزامی برای گواهی ایمنی وجود نداشت، عنوان کرد: با توجه به این که پروتکل کشور روسیه تغییر و گواهی ایمنی را نیز الزامی کرده است، جلسات مختلفی انجام شد که بر طبق تفاهم بین دو کشور قرار شد با بازدید و بررسی زمینه های کشت محصولات موضوع رفع گردد. خدائیان بای بیان این که گواهی ایمنی محصولات در همه کشورها وجود دارد و درجه اهمیت موضوع در بعضی کشورها متفاوت می باشد، اظهار داشت: بر طبق قوانین کشور، همه محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی برای واردات رصد و سپس مجوز ترخیص را صادر می کند. وی با اشاره به این که هر کشوری مطابق قوانین خود درمورد محصوالات وارداتی اقدام می کند، اظهار نمود: شاخص باقی مانده سموم MRL نام دارد که بیشترین میزان حد مجاز باقی مانده سموم را تعیین کمی کند که ممکنست شاخص هر کشوری به نسبت کشور دیگر سخت گیرانه تر و یا آسان تر باشد. خدائیان افزود: بنا بر اعلام مسئولین مربوطه، برگشت اخیر محصولات کشاورزی از کشورهای مختلف به خاطر وجود سموم و آلاینده ها نبوده است و بحث آفات و بیماریهای گیاهی مطرح بوده است که درحال رایزنی با کشورهای هدف صادرات هستند.

منبع: