تلخ و شیرین ۱۵۴ روز جولان كرونا

به گزارش آنی غذا بوشهر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر با برشمردن جنبه های تلخ و شیرین كووید ـ ۱۹ اظهار داشت: یكی از جنبه های تلخ كرونا دور شدن الزامی از روابط عاطفی و خانوادگی است؛ شیرینی این دوران نیز فداكاری و شجاعتی است كه پزشكان و پرستاران از خود نشان داده اند.
اسماعیل عبداللهی در نشست قدردانی از تلاش ها و جانفشانی های کادر درمان استان بوشهر، کادر درمان کشور را جمع تاریخ ساز کنونی معرفی و اظهار نمود: تلاش پزشکان، پرستاران و مجموعه کادر درمان همیشه در پیش روی مردم قرار دارد؛ اما در گذشته شاید مانند امروز کمتر به اهمیت و جایگاه کار آنان پی برده بودیم.
وی با اعلان اینکه به حرفه پزشکی باید فراتر از یک شغل نگاه کرد، اضافه کرد: فعالیت پزشکان غیرقابل توصیف و فراتر از باور است، عنوان کرد: موضوع کرونا باید از نظر علمی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این مسئول بیان کرد: کرونا در جهان و تاریخ بشریت به یک نقطه عطف و عزیمت بدل شده و بطور قطع در سال های آینده یک باخبر تاریخی خواهد شد.
عبداللهی با اعلان اینکه فارغ از جنبه مبتلاشدن و لطمه های جانی، کرونا جنبه های تلخ و شیرینی دارد، تشریح کرد: یکی از جنبه های تلخ کرونا، دوری الزامی از روابط عاطفی و خانوادگی است، آن هم در جامعه دینی ما که بر انس، الفت و صله رحم تاکید شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تاکید بر اینکه تازه متوجه شده ایم چه نعمت های خدادادی را از دست داده ایم، تصریح کرد: این یک تلنگر تاریخی، اخلاقی جهت استفاده از مواهب الهی است.
دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر افزود: شیرینی این دوران، فداکاری و شجاعتی است که شبکه درمان کشور از خود نشان داده است.
اسماعیل عبداللهی با تاکید بر اینکه متولی این عمل جهادی قشر فرهیخته، متخصص و انقلاب ساخته ای است که مایه افتخار کشور هستند، افزود: این فعالیت مخلصانه، مجاهدانه و ایثارگرانه ارزشی است که توسط کادر درمان به وجود آمده است.

باید برای مقابله طولانی با کرونا آماده باشیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با قدردانی از برگزاری این جلسات اظهار داشت: شرکت در این جلسات را وظیفه خود می دانیم تا به صورتی ارتباط دهنده و انتقال دهنده انرژی مردم به همکاران خود باشیم.
سعید کشمیری با اعلان اینکه کرونا یک بحث پزشکی صرف نبوده و چاره شکست کرونا در بیمارستان و درمانگاه ها نیست، توضیح داد: مسئله اپیدمی، پاندمی، همه گیری و جهان گیری بحثی است که تصمیم گیری برای مقابله و کنترل آن بر عهده آحاد جامعه است.
وی با اعلان اینکه مراکز درمانی و بیمارستان ها در خط مستقیم مبارزه با کرونا هستند، اشاره کرد: رویدادهای هرروزه در بیمارستان جنبه های انسانی فوق العاده ای دارد.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر با تاکید بر اینکه با بسیج عمومی می توان از این شرایط عبور کرد، اضافه کرد: هرکس در هر جایگاه باید سفیر سلامت برای خود و دیگران باشد؛ چونکه باید برای مقابله طولانی آماده باشیم.
در ادامه این مراسم با کادر درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر ارتباط تصویری برقرار و با اهدای بسته های فرهنگی و معنوی از کوشش های آنان قدردانی گردید.

منبع: