در نشست كارگروه سلامت و امنیت غذایی مطرح شد؛ جلوگیری از پخت نان سنگك با آرد تافتون و لواش

ششمین نشست كارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و معاون دادستانی كل كشور و تعدادی از مدیران ستادی اجرا شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، در این جلسه به بررسی برخی موضوعات در رابطه با سلامت مردم همچون برقراری تضمین برای تامین یدات پتاسیم مورد نیاز کارخانجات که هم اکنون انحصاری شده است و جلوگیری از تهیه نان سنگگ با آرد تافتون و لواش پرداخته شد. همین طور در ششمین نشست کارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی، چگونگی برخورد قضائی با برگزار کنندگان مراسم عزا و عروسی که سبب شدت شیوع ویروس کرونا می شود و نیز موضوع ابلاغ بخشنامه یکی از دادستان های کشور درباب مجرم دانستن صاحبان عروسی و متوفی که اینگونه مراسم را برگزار می نمایند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.