معاون كل وزارت بهداشت اعلام كرد ۷۲ شهرستان در وضعیت قرمز كرونا

به گزارش آنی غذا معاون كل وزارت بهداشت ضمن پیش بینی ادامه روند نزولی مبتلاشدن و مرگ ناشی از كرونا در كشور به دنبال رعایت موارد بهداشتی از طرف مردم و همین طور توجه به فاصله گذاری اجتماعی، در عین حال اظهار داشت: به سبب هزینه های بالا و تحمیل هزینه های ناشی از پیشگیری، تشخیص و درمان ناشی از بیماری كرونا به حوزه سلامت، لازم است كه هزینه كرد در این عرصه افزایش قابل توجهی یابد؛ این موضوعی است كه در كوتاه مدت و دراز مدت باید از طرف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران، اظهار داشت: در سه هفته اخیر به علت رعایت مسائل بهداشتی و درمانی از طرف مردم، فاصله گذاری اجتماعی نسبتا مناسب و اقدامات وزارت بهداشت در بیماریابی فعال و مراقبت های مناسب درمانی، شاهد موفقیت قابل توجهی در کاهش موارد مبتلا به ویروس کرونا، کاهش موارد بستری و کاهش قابل توجه موارد مرگ و میر بوده ایم.
پیش بینی ادامه روند نزولی مبتلاشدن و مرگ ناشی از کرونا در کشوروی اضافه کرد: از طرفی به علت ملاحظات اقتصادی و لزوم رفع مشکلات معیشتی مردم، مشابه کشورهای دیگر شامل اروپایی و آسیایی و آمریکا، شاهد بازگشایی تدریجی مشاغل و کسب و کارها هستیم. پیش بینی این است که با روند تدریجی کنونی و احتیاط در بازگشایی ها، رعایت موارد بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی از طرف مردم و همین طور بیماریابی فعال و انجام تست تشخیصی بیشتر، روند نزولی فعلی و ثبات نسبی فعلی ادامه یابد.
احتمال افزایش موارد مبتلاشدن و بستری در بعضی استان هاحریرچی افزود: البته متاسفانه احتمال برخی موارد افزایش مبتلاشدن و افزایش بستری در بعضی استانها کماکان وجود دارد. در عین حال تاکید می کنم که این روند نزولی و ثبات نسبی شکننده و لطمه پذیر است و هرگونه بی احتیاطی در تجمعات و بازگشایی ها و کمتر رعایت کردن مسائل بهداشت فردی می تواند باردیگر کشور را با مشکلات قابل توجه در حوزه ویروس کرونا مواجه کند.
آسیب “سلامت” از رشد اقتصادی منفیضرورت افزایش هزینه کرد در حوزه سلامتمعاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۸.۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور، در حوزه سلامت هزینه می شود، اظهار نمود: به عبارت دیگر یک تومان از هر ۱۱.۵ تومان درآمد یا هزینه ایرانیان مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی است. این مساله از جنبه های مختلف حائز اهمیت می باشد. با عنایت به پیش بینی رشد منفی اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان به علت مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و با عنایت به سهم بالای حوزه سلامت از اقتصاد کشور، قاعدتا حوزه سلامت از صدمات و مضرات این رشد اقتصادی منفی لطمه خواهد دید. از طرفی به علت هزینه های بالا و تحمیل هزینه های ناشی از پیشگیری، تشخیص و درمان ناشی از بیماری کرونا به حوزه سلامت، ضروریست که هزینه کرد در این عرصه افزایش قابل توجهی پیدا کند. این موضوعی است که در کوتاه مدت و دراز مدت باید از طرف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
حریرچی افزود: از طرفی تجربه دو دوره تحریم ناجوانمردانه کشور و رشد اقتصادی منفی ناشی از آن و تجربه سال های رشد اقتصادی منفی در اروپا و آسیای جنوب شرقی نشان داده است که با کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمد کشورها هم دولت ها و هم مردم بعنوان دو تامین کننده اصلی نظام سلامت، هزینه کرد خودشان را در این عرصه کم می کنند. دولت ها به علت کاهش درآمد ناشی از مالیات و صادرات شامل نفتی و غیر نفتی گرفتار کمبود منابع و در نتیجه کاهش هزینه در حوزه سلامت می شوند و مردم هم که گرفتار کاهش درآمد می شوند، مجبورند عمده هزینه های خودرا به خوراک و مسکن هدایت کنند و از هزینه های ضروری دیگر نظیر لزوم و آموزش بزنند. این دو عامل سبب فشار مضاعف بر نظام سلامت شده و لزوم توجه بیشتر به حوزه سلامت را در دوران رشد اقتصادی محدود و دوران کرونایی را مشخص می کند.
۸۷۳هزار تن در حوزه سلامت شاغل هستندوی اضافه کرد: باید توجه کرد که ۸۷۳ هزار نفر در حوزه سلامت شامل دولتی و خصوصی شاغلند و هرگونه کاهش منابع در حوزه سلامت قاعدتا بر منابع درآمدی آن گروه که ۸۶.۴ درصدشان غیر پزشک هستند و با خانوارهایشان مجموعا دو میلیون و ۷۴۱ هزار نفر هستند، خواهد داشت. قاعدتا بخش خصوصی درمان در این دوره گرفتار لطمه بیشتری می شود که هم ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را نشان داده است و هم لزوم درخواست و تذکر به بخش خصوصی در خصوص حفظ و تامین مالی و معیشتی شاغلین پرستار و پیراپزشک در این عرصه را روشن می کند.
مردم مراجعات درمانی خودرا به تعویق نیندازندحریرچی تصریح کرد: تاکید می کنم که خدمات بهداشتی و درمانی برای مردم، خصوصا واکسیناسیون و کنترل رشد کودکان، مراقبت از مادران باردار، مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های غیرواگیر در افراد مسن و مراقبت های روانی به افراد دارای علایم روان پزشکی کم یا شدید به میزان مورد نیاز حتما باید صورت گیرد و همه مراکز دولتی و خصوصی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اقدامات مقابله با کرونا آماده پذیرش بیماران هستند و مردم دیگر مراجعات شان را به تعویق نیندازند.
اثرات اقتصادی کرونا بر فقرا بیش از اغنیاوی همین طور اظهار داشت: در آمریکا و کشورهای اروپای غربی هم میزان مبتلاشدن و هم میزان مرگ ومیر در فقرا و مهاجرین کارگری و سیاه پوستان بسیار بیشتر از ثروتمندان و سفید پوستان است. در ایران گرچه نشانه های اندکی از ابتلای بیشتر در مناطق پرتراکم شهری دیده می شود، اما روند رسیدگی و درمان مناسب عادلانه بوده و هیچ تبعیضی بین فقیر و غنی از نظر درمان کرونا وجود ندارد، اما این نکته قابل کتمان نیست که اثرت اقتصادی کرونا و تعطیلی های ناشی از آن بر معیشت و درآمد فقرا بیش از اغنیا بوده و کمک های بیشتر دولت و مردم و خیرین در این حوزه برای اقشار لطمه پذیر بسیار ضروریست.
مبنای تقسیم بندی مناطق سفید، زرد و قرمزحریرچی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مناطق سفید و بازگشایی اماکن مذهبی در این مناطق، اظهار داشت: مناطق سفید، زرد و قرمز بر اساس میزان بستری ها یا میزان فوت در هر منطقه طبقه بندی می شود. تمرکز اصلی ما بر روی مناطق سفید است که مبنای ما در تعیین این مناطق شهرستانی است نه استانی. اگر فردا در جلسه ستاد کل مقابله با کرونا تصویب شود، مناطق سفید شهرستان هایی خواهند بود که یا در کل آن شهرستان طی ۱۴ روز گذشته کمتر از یک بستری روزانه داشتیم. یعنی در دوهفته کمتر از ۱۴ مورد بستری داشته ایم یا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شهرستان کمتر از یک بستری داشتیم.
بازگشایی اماکن مذهبی و ورزشی در مناطق سفید در صورت تصویب ستاد ملی کروناوی اضافه کرد: بنابراین این منطقه از نظر ما سفید تلقی می شود و می توانیم در این منطقه با رعایت پروتکل های مختلف برای اماکن ورزشی، آموزشگاه های رانندگی، اماکن مذهبی و… بازگشایی کرده و آنها آغاز به فعالیت کنند. البته این مساله منوط به این است که این موارد فردا در ستاد کل تصویب شود. در این راستا پروتکل هایی تهیه شده که پس از تصویب جزئیات آن اعلام می شود. بعنوان مثال پیشنهاد اولیه این است که فقط برای نماز جماعت بتوانند به مساجد روند و مهر و جانماز را هم حتما از خانه ببرند، با فاصله مناسب نماز خوانده شود. در وضعیت فعلی هنوز مراسم سخنرانی و… را پیشنهاد نداده ایم. اگر روند نزولی ادامه یابد، در همه جا سهل گیری و بازگشایی بیشتری انجام می شود.
کدام مناطق در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند؟ حریرچی افزود: مناطق قرمز جاهایی است که ما از نظر میزان ابتلا، تعدا بیشتری داریم که فعلا ۷۲ شهرستان قرمز هستند و بقیه مناطق از ۴۴۸ شهرستان موجودمان که نه به آن میزان کم است و نه زیاد، مناطق زرد طبقه بندی می شوند که با دستور آقای رئیس جمهور پروتکل ها برای هر سه منطقه آماده شده است. البته وضعیت این مناطق به صورت دینامیک است، نه ایستا. به این مفهوم که ممکنست منطقه سفید با بی احتیاطی تبدیل به منطقه قرمز یا زرد شود. همین طور با رعایت مسائل بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی مناسب مناطق قرمز و زرد هم می تواند تبدیل به منطقه سفید شود.
وی همین طور گفت:: طی یک هفته گذشته درباره شهرهای سفید اظهار نظر کردیم و هر روز هم دو هفته گذشته را در نظر می گیریم و چهار تا پنج روز یکبار هم ارزیابی ها را انجام می دهیم. شهرهای سفید، زرد و قرمز در بازه های زمانی حتما متفاوت خواهد بود. پیشنهادات رفع برخی محددودیت ها نیز به صورت مکتوب ارائه شده و در کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد ملی کرونا مواردی از آن تصویب شده و فردا با تصویب ستاد ملی با حضور رئیس جمهور رسمیت پیدا کرده و اعلام می شود.
نحوه جمع آوری آمار فوتی های ناشی از کرونامعاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره نحوه تعیین آمارهای فوتی ناشی از کرونا، اظهار داشت: کشورهای مختلف پروتکل های متفاوتی در این عرصه دارند. ما هر بیماری را که تست مثبت کرونایی داشته باشد، شامل بستری و غیر بستری، جزو آمارمان محسوب و اعلام می نماییم. ما مانند برخی کشورها نیستیم که بعنوان مثال دیدیم که کشور انگلستان به مدت طولانی بیماران کرونا مثبتی را که در خارج از بیمارستان و در منازل یا در مراکز نگهداری سالمندان و… نگهداری می کردند، جزو آمارشان نمی آوردند. در حالیکه این ۵۰ درصد آمارشان بود. بدین سبب در ایران اگر کسی تست مثبت داشته باشد، جزو آمارمان محسوب می نماییم.
حریرچی افزود: در بعضی کشورهای اروپای غربی اگر تست کرونای کسی مثبت باشد و فوت کند و در عین حال این فرد، بیماری دیگر زمینه ای مانند قلبی-عروقی، دیابت، پرفشاری خون و… داشته باشد، این ها را از آمارشان حذف می کنند، اما ما بررسی می نماییم و اگر علت اصلی فوت، کرونا باشد، در آمارمان محاسبه می نماییم. بدین سبب آمارمان در حوزه فوت از خیلی از کشورها بسیار شفاف تر است. بعضی از دوستانی که شبهه ایجاد می کنند، به این علت است که ما در مواردی که فردی تست کرونایش مثبت نباشد، اما مشکوک باشد و فوت کند، برای احتیاط می گوییم این بیمار را با رعایت پروتکل های کرونایی دفن شود، اما این مساله دال بر این نیست که این بیمار مبتلا به کرونا بوده است. در موارد بهبودیافته نیز آمار بهبودیافتگان مان کسانی هستند که تست کرونای مثبت دارند شامل افراد بستری در بیمارستان یا سرپایی و حال شان خوب شده و می توانند به فعالیت طبیعی بازگردند.
حمل و نقل عمومی از اماکن خطرناک به لحاظ مبتلاشدن به کروناحریرچی درباره موضع وزارت بهداشت درباره اظهاراتی در خصوص لغو طرح ترافیک، اظهار داشت: موضع وزارت بهداشت به صورت انفرادی نیست، بلکه با هماهنگی با دستگاه های دیگر اعلام می شود. آنچه برای ما مهم می باشد، این است که حمل و نقل عمومی جزو جاهای خطرناک برای انتقال بیماری است. خصوصا اگر درآن پروتکل بهداشتی رعایت نکنند. در شرایطی که مجبوریم بازگشایی ها را انجام دهیم، حمل و نقل انفرادی با وسیله شخصی می تواند جزو جاهای امن باشد. اگر طرح ترافیک گذاشته شود، موجب می شود که همین درصدی هم که از خودروی شخصی استفاده می نمایند یا کسانیکه از تاکسی های اینترنتی استفاده می نمایند، به حمل و نقل عمومی منتقل شود. البته لغو طرح ترافیک هم منجر به مشکلاتی مانند افزایش ترافیک در سطح شهر شده و مرکز شهر از نظر پارکینگ ظرفیت ندارد. قاعدتا در دوران کرونایی نه ما می توانیم در مواردی مانند طرح ترافیک به صورت انفرادی نظر دهیم و نه دستگاه هایی که مستقیما در این حوزه مسوولند، بلکه باید باهم تبادل نظر نماییم تا آنچه که مبتنی بر خرد جمعی است، تصمیم گیری شود.
جریمه مالی و تعطیلی برای کسب و کارهای متخلفوی در پاسخ به سوالی درباره استفاده الزامی از ماسک در مترو و جریمه افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند، اظهار داشت: اولا باید توجه کرد که عملکرد مردم ما در رعایت مسائل بهداشتی و درمانی در کشور کم نظیر بوده است. در حاضر در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی برای همین قرنطینه برخی از مردم به خیابان ریخته و مقابل قرنطینه شعار داده و شیشه مراکز عمومی را می شکنند یا زمانیکه موضوعاتی مانند قرنطینه پیش آمد در مغازه ها و مراکز خرید غارت و درگیری مسلحانه رخ می دهد، اما مردم ما عملکرد بسیار مناسبی داشتند. در عین حال طبق بررسی هایمان در دو هفته اخیر ۸۱ درصد کسبه پروتکل های بهداشتی و درمانی را رعایت کرده اند. بر همین مبنا عمده کاهش موارد مرگ و میر و بستری که در کشور ما حاصل شده، نتیجه رعایت نکات بهداشتی و درمانی از طرف مردم بوده است. البته تعداد اندکی هم هستند که تخطی می کنند که هم سلامت عمومی خود و دیگران را به خطر می اندازد. فعلا در ستاد ملی کرونا پیشنهادی در خصوص جریمه مالی برای مردم مطرح نشده، اما برای صاحبان مشاغل و کسب و کار پیشنهاد شده که اگر تخطی کنند، علاوه بر جریمه های مالی، تعطیلی کسب و کار هم برایشان در نظر گرفته شده است.
لزوم ورود خیرین به تامین ماسک برای اقشار کم درآمداز ماسک های خانگی استفاده کنیدحریرچی تاکید کررد: در عین حال ما محدودیت های مردم را هم درک می نماییم. کسی که درآمد روزانه اندکی دارد و با یارانه یا درآمد کارگری زندگی می کند، همین ماسک سه تا چهار هزار تومانی هم برایش هزینه است. نباید درخواست اقشار مرفه را به همه مردم تعمیم داده و فکر نماییم که همه مردم می توانند انجام دهند. بر همین مبنا یکی از پیشنهادات ما استفاده از ماسک های خانگی است که پیشنهاد می کنم افراد محبوب در کشور وارد این حوزه شوند. در کشور ما بسیاری از ماسک خانگی استفاده نمی گردد، اما می تواند استفاده گردد. در عین حال خیرین هم قسمتی از کارشان را به تامین ماسک برای اقشار کم درآمد اختصاص دهند.
احتمال ابتلای باردیگر به کرونا؛ آری یا خیر؟ حریرچی در پاسخ به سوالی درباره ماندگاری ویروس کرونا در چشم حتی پس از بهبودی، اظهار داشت: آنچه مهم می باشد، این است که در بیشتر کسانی که مبتلا شده اند، ویروس از بین رفته است. گزارشاتی وجود دارد در بعضی کشورها آزمایش باردیگر در افراد بهبودیافته مثبت شده است. البته عمده این افراد علامتی پیدا نکردند و فقط تست شان مثبت شده است. حالا دو نظر در این حوزه وجود دارد؛ یکی اینکه بقایای باقی مانده و مرده ویروس قبلی در افرادی است که باردیگر تست شان مثبت شده و دوم اینکه ویروس هنوز در آنها زنده است و می تواند بیماری زا باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتیجه چه می شود، اما مسلم این است که در کسانی که باردیگر مبتلا شده اند، موارد فعال بیمار مشاهده نشده است.
نتایج داروی ابولا در درمان کرونامعاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا، دربره وضعیت داروی درمان ابولا(رمدیسیویر) که از طرف سازمان غذا و دارو آمریکا برای موارد اورژانسی تایید شده است، اظهار داشت: استفاده اورژانس از این دارو توسط FDA تایید شده است. در کشور ما هم کمیته علمی بررسی هایش را انجام داده و در مواردی هم استفاده شده که نظر رسمی اش را اعلام می کند. البته نتایجی که در آمریکا از این دارو گرفته شده، مناسب بوده است؛ به صورتی که طول دوره بستری و ضریب زمان ترخیص از بیمارستان را می کاهد.
اختصاص یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا به کجا رسید؟ حریرچی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره وضعیت یک میلیارد یوروریی که قرار بود از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا به حوزه سلامت اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: درباره این کمک که با موافقت مقام معظم رهبری تعیین شده است، هنوز در مرحله طی مراحل اداری و تبدیل به ریال است و هنوز اینکه به حساب وزارت بهداشت بنشیند، به وقوع نپیوسته و صورت خواهد گرفت.
معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره افراد فوت شده ناشی از کرونا که در تیم درمانی قرار دارند، اظهار داشت: این کمیته در حال بررسی موارد فوت ناشی از کرونا در این حوزه است. بررسی واقعا دقیق و پیچیده است. برای اینکه با عنایت به اذنی که مقام معظم رهبری دادند، حساسیت قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. افرادی که در میان کادر بهداشتی و درمانی هستند، طیف وسیعی شامل پزشک، پرستار، پیراپزشک و… را شامل می شود. ما در حال بررسی هستیم.
آمارمان رسمی است، دلیلی نمی بینیم آنرا دستکاری کنیمحریرچی افزود: تعدادی هستند که دوست دارند، این جور آمارها را چه درباره میزان ابتلای کادر بهداشتی و درمانی و چه درباره مردم، خیلی بیشتر نشان دهند. وقتی از کشور مبدا خودشان در انگلیس و آلمان اعلام می شود که موارد مرگ و میر را به داخل بیمارستان محدود می نماییم، خیلی برایشان ناراحت کننده نیست، اما در کشور ما اگر فردی اعلام می کند که من فکر می کنم همسایه ام به کرونا مبتلا بوده و فوت کرده، انتظار دارند، وزارت بهداشت آنرا جزو آمار حساب کند. آماری که ارائه می دهیم، شفاف است. باید توجه کرد در کشور کسانی که مشکوک به بیماری کرونا هستند، بعنوان مورد مشکوک ذکر می نماییم که با تشریفات مربوط به بیماری کرونا دفن می شوند. بسیاری فکر می کنند که باید این موارد را هم جزو آمار کرونا بیاوریم، اما پروتکل سازمان جهانی بهداشت اعلام می کند که کسانیکه تست مثبت کرونا داشته باشند، در آمار اعلام شوند. همین طور در اوایل اسفند هم کسانی را که علایم آنفلوآنزا مشابه کرونا داشتند، اعلام کردیم که با پروتکل کرونایی ها دفن شوند که دال بر این نیست که آنها کرونا داشته اند. آمار ما رسمی است و دلیلی نمی بینیم که آنرا دستکاری نماییم.
کرونا هنوز داروی اختصاصی نداردحریرچی درباره تولید دارویی برای درمان بیماری کرونا، اظهار نمود: شفاف می گویم که فعلا در هیچ کجای دنیا داروی جدیدی که موثر بر کرونا باشد، کشف نشده است. دارویی مانند رمیدیسیویر هم برای ابولا استفاده می شد که استفاده از آن در بیماری کرونا هم مطرح گردیده است. از طرفی تولید داروی جدید هم زمان بر است. حال در کل دنیا چند هزار مدعی داریم که یک داروی جدید کشف کردیم که ۹۰ درصد موثر است. باید توجه کرد که دارو در همه جای دنیا اصول مشخصی دارد، باید ابتدا در آزمایشگاه خودش را نشان دهد و بعد در حیوانات و حیوانات بزرگ آزمایش شده و سپس در تعداد کمی از مردم استفاده شده و پس از دیدن نتایج در اجتماع استفاده گردد. هنوز هیچ داروی موثر بر کرونا در هیچ کجای دنیا کشف نشده است.
درباره آزمون ها، بر اساس سلامت شرکت کنندگان تصمیم گیری می شودوی درباره موضع وزارت بهداشت درباره تغییر زمان آزمون ها، اظهار داشت: درباره آزمون ها تاکید می کنم که از نظر ما مهم ترین موضوع حفظ سلامت شرکت کنندگان است و چه در زمینه کنکور و چه در سایر آزمون ها بر این مبنا تصمیم گیری می نماییم. اما تصمیم در این حوزه جمعی و بر عهده ستاد ملی کرونا خواهد بود. هم اکنون هم جوی راه افتاده و تعدادی فکر می کنند که آزمون جامع یا کنکور برگزار گردد و برخی هم می گویند برای سلامت مضر است و نباید برگزار گردد. آنچه برای سلامت مردم و شرکت کنندگان مناسب باشد را اعلام می نماییم. در کنکور معمولا محل نشستن افراد با فاصله بوده است. منتها ممکنست در ورود و خروج تجمع یا تراکم ایجاد شود که این ها را رعایت کرده و با هماهنگی با آموزش و پرورش و وزارت علوم اعلام می نماییم.
ادامه دارد

منبع: