مقابله با رفتارهای غیراجتماعی با هدف بهبود بهداشت عمومی در پكن

به گزارش آنی غذا مقامات پكن به منظور بهبود وضعیت بهداشت عمومی در این شهر با بازنگری مقررات پیشین و تنظیم مقررات تازه، مقابله با رفتارهای ˮغیراجتماعیˮ مرتبط به همه گیری كرونا را شروع كرده اند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، مقامات پکن رفتارهای “غیر اجتماعی” مانند عدم پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه را ممنوع اعلام نموده اند و مقررات جدید در جهت بهبود بهداشت عمومی در بحبوحه شیوع کروناویروس اعمال می شود.
هدف از اعمال این مقررات، تقویت “رفتارهای اجتماعی و مدنی” و در رابطه با همه گیری بیماری کووید-۱۹ است که تنها در چین بیشتر از ۸۲ هزار نفر را مبتلا کرده است.
بر اساس مقررات جدید افرادی که از رعایت این قوانین اجتماعی سرپیچی کنند، مانند عدم استفاده از ماسک در دوران بیماری به هنگام حضور در اماکن عمومی، جریمه خواهند شد.
همچنین طبق این مقررات جدید لازم است به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مکان های عمومی فاصله های یک متری علامت گذاری شود.
به گزارش ژاپن تودی، پیش از این هم مواردی همچون بیرون انداختن آب دهان، پرتاب کردن اجسام از ساختمان های بلند و استعمال سیگار در اماکن ممنوعه همچون رفتارهای غیراجتماعی در پکن عنوان شده بود.