آغاز فاز دوم غربالگری كووید۱۹ در قم

به گزارش آنی غذا قم معاون دانشگاه علوم پزشكی استان قم از آغاز فاز دوم غربالگری كووید ۱۹ در قم خبرداد.
به گزارش آنی غذا به نقل از دانشگاه علوم پزشكی قم، دكتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی استان اظهار داشت: فاز دوم غربالگری كووید ۱۹ با اولویت پیگیری موارد خوداظهاری، گروه های پرخطر همچون افراد سالمند، بیماران تحت درمان، اعضای خانوار در تماس با فرد بیمار كرونایی و همینطور جمعیت تحت پوشش از ۳۱ فروردین ماه در تمامی مراكز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و خانه های بهداشت شروع شده است.
وی اضافه كرد: در این مرحله هم مراقبان سلامت با شماره های ۴۰۳۰ با خانواده ها تماس گرفته و وضعیت سلامت اعضای خانواده مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون علوم پزشكی استان استان قم، اظهاركرد: در مرحله قبلی بیشتر از یك میلیون و ۱۳۷ هزار نفر غربالگری شده اند كه ۹۴ درصد كل جمعیت قم را شامل می شد.
وی اظهار داشت: از همشهریان گرامی تقاضا می شود همچون مرحله قبل همكاری لازم را با مراقبین سلامت مركز بهداشت داشته و به تماس هایی كه با شماره ۴۰۳۰ گرفته می شود حتما پاسخ دهند.
محبی اظهاركرد: این طرح كه با هدف شناسایی زودهنگام موارد بیماری در استان انجام می شود گامی در جهت كنترل و جلوگیری از بیماری كرناویروس در شهر مقدس قم، خواهد بود.