واعظی: حرم ها و اماكن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تعطیل هستند

به گزارش آنی غذا رئیس دفتر رئیس جمهور درباب تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری كرونا درباب حرم ها و اماكن مقدسه اشاره كرد: در جلسه روز یكشنبه ستاد ملی مقابله با كرونا، تصمیم قبلی ستاد در رابطه با حرم های مطهر و اماكن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید گردید.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، رئیس دفتر رئیس جمهور درباب تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری كرونا درباب حرم ها و اماكن مقدسه اشاره كرد: اینگونه تصمیمات در ستاد ملی بر طبق نظر كارشناسی كمیته های تخصصی ذیربط و شرایط كنترل بیماری و نقش تجمعات در گسترش آن، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اتخاذ می شود و در جلسه روز یكشنبه ستاد ملی مقابله با كرونا، تصمیم قبلی ستاد در رابطه با حرم های مطهر و اماكن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید گردید، البته بازگشایی هرچه زودتر اماكن بویژه در ماه مبارك رمضان كه ماه دعا و عبادت است آرزوی همگانی است.
واعظی روز دوشنبه در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، در واكنش به بازتاب ناقص تصمیمات جلسه روز یكشنبه ستاد ملی مقابله با كرونا در بعضی از رسانه ها در مورد حرم های مطهر و اماكن مقدسه اشاره كرد: بر طبق مصوبه ستاد ملی و برای جلوگیری از شیوع و انتقال ویروس كرونا، مصوبه قبلی ستاد درباب حرم ها و اماكن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید گردید و برای بازگشایی و یا ادامه روند فعلی پس از این تاریخ بر طبق شرایط بیماری و ارزیابی وزارت بهداشت از شرایط، تصمیم گیری خواهد شد.

منبع: