رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه تاكید كرد؛ بیماران بهبود یافته كرونا باید تا یكسال مشاوره تغذیه بگیرند

آنی غذا: مشاوره های تخصصی تغذیه ای بیماران بهبود یافته و در حین ترخیص، باید توسط رژیم درمانگر ضروری و بیماران به مدت ۶ ماه تا یكسال تحت نظر باشند.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، جلال الدین میرزای رزاز، اظهار داشت: به سبب نوظهور بودن بیماری كرونا، با استناد به مطالعات انجام شده در سایر بیماری های مشابه مانند سارس و مرس، دیده شده كه ظرفیت سیستم تنفسی و سیستم ایمنی افراد، حتی بعد از گذشت یكسال، به حالت عادی بر نمی گردد. وی اشاره كرد: هم چنین نقص در عملكرد كبد ممكنست مدت ها به طول انجامد و مشكلات عصبی روانی ناشی از ابتلاء به بیماری تا هفته ها بعد از بهبود دیده شده است كه بر كیفیت زندگی افراد تأثیرگذار است. این استاد دانشگاه در ادامه اضافه كرد: سال ها است كه اهمیت و نقش تغذیه در افزایش و توانایی عملكرد سیستم ایمنی در مقابل آلودگی ها و عفونت هایی كه سلامت انسان را تهدید می كنند، اثبات شده است. وی اشاره كرد: با برخورداری از الگوی غذایی سالم، علاوه بر پیشگیری و بهبود روند درمان، می توان در دوران باز توانی، به تسریع پروسه بهبود، ترمیم سیستم ایمنی، ترمیم بافت های لطمه دیده با بازگشت به فیزیولوژی نرمال بدن و جلوگیری از ابتلاء باردیگر كمك شایانی كرد. رئیس انجمن تغذیه ایران درباب نحوه ارائه برنامه غذایی مناسب به بیماران، جمع آوری و ارزیابی وضعیت جسمی و تغذیه ای بیماری برمبنای اطلاعات فردی بیمار شامل سن، جنس، شغل، وضعیت تأهل و معیشت، بررسی دسترسی به مواد غذایی را ضروری دانست و اظهار داشت: باید به این داده ها اطلاعاتی چون سوابق پزشكی، ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار بهبود یافته، ارزیابی تن سنجی، ارزیابی بالینی و بررسی داروهای مصرفی برای جلوگیری از اثر تداخل غذا و دارو را هم افزود. میرزای رزاز اشاره كرد: سوءتغذیه بعد از درمان، به سبب عدم آگاهی مراقبین بیمار در منزل می تواند سبب تضعیف مجدد سیستم ایمنی بیمار شود. او در آخر اشاره كرد: این سفارش ها و دستورالعمل ها كه ذكر شد برمبنای اولین گایدلاین تغذیه ای بیماران كرونا در كشور تهیه شده است كه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران از جایگاه قانونی و رسالت سازمانی درباب تغذیه در روزهای كرونا تا به امروز سه گاید لاین را تدوین كرده و به زبان انگلیسی ترجمه و در اختیار سازمان جهانی بهداشت نیز قرار داده شده است و كشورهای منطقه مدیترانه شرقی (كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) برمبنای راهنمای بالینی ارسالی ایران به سازمان جهانی بهداشت در حال فعالیت هستند.

منبع: