جلسه تامین مطالبات وزارت بهداشت به ریاست جهانگیری

آنی غذا: جلسه تامین مطالبات وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی به ریاست جهانگیری تشكیل شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، جلسه بررسی نحوه تامین مطالبات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی با موضوع مابه التفاوت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۳۹۸ عصر روز یكشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور انجام شد.
در این جلسه كه به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درباب تامین اعتبار لازم برای هزینه های جاری بیمارستان ها، مراكز بهداشتی و درمانی و هچنین كادر درمانی كشور جهت مقابله با بیماری كرونا تشكیل شد، بعد از بررسی ابعاد مختلف میزان و نحوه برداشت سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی و نرخ تسعیر ارز، مقرر گردید، بانك مركزی با همكاری سازمان برنامه و بودجه رقم دقیق مربوط به برداشت های انجام شده طی سال ۱۳۹۸ و نحوه تسعیر آنرا بررسی نمایند.
در این جلسه كه وزیر اقتصاد و دارایی و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی حضور داشتند، مقرر شد؛ باتوجه به مابه التفاوت باقیمانده از سال ۱۳۹۸ نسبت به تامین اعتبار لازم برای رفع نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقدام لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

منبع: