رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران خبر داد؛ دستورالعمل حمایت های تغذیه ای از بیماران كرونا آماده شد

آنی غذا: دستورالعمل حمایت های جامع تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری مبتلا به كرونا در بیمارستان ها برای نخستین بار در كشور، تدوین شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، جلال الدین میرزای رزاز، اظهار داشت: باتوجه به شیوع گسترده ویروس كرونا در كشور كه به رغم تمام تلاش ها رو به افزایش است، لزوم حمایت های تغذیه ای در شرایط بحرانی كنونی احساس می شد كه در همین راستا، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور، دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی و انجمن تغذیه ایران با بهره گیری از اساتید بنام حوزه علوم تغذیه در سراسر كشور، مبادرت به تشكیل سه كارگروه برای تدوین دستورالعمل های حمایت های تغذیه ای یكسان در كشور برای بیماران مبتلا به كرونا كردند. رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور اظهار داشت: این سه كارگروه، شامل كارگروه پیشگیری، كارگروه درمان و كارگروه پیگیری پس از درمان، است.

وی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری كرونا در كشور، اشاره كرد: از آنجائیكه در موج اول انتشار بیماری، آمار بیماران بستری در كشور با سرعت رو به فزونی گذاشت، تدوین دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران بستری در اولویت قرار داده شد، متأسفانه تعداد زیادی از بیماران بستری در مقاطع مختلف درمان نیاز به انتقال به بخش های مراقبت ویژه ( ICU ) و لوله گذاری پیدا می كنند و در طول اقامت بیمار در بیمارستان خصوصاً در ICU بیماران نیاز به حمایت های تغذیه ای دارند تا گرفتار سو تغذیه نشده و بتوانند با افزایش كارآیی قدرت سیستم ایمنی، با بیماری مقابله كنند.

رزاز بیان كرد: مجموعه این فعالیت ها در كنار هم موجب كوتاه تر شدن مدت زمان اقامت و بستری در بیمارستان، افزایش كارآیی درمان رایج و نهایتاً ترخیص زودتر بیماران و امكان استفاده از خدمات درمانی كشور برای سایر بیماران مبتلا را فراهم می سازد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تغذیه افراد مبتلا به ویروس كرونا، اشاره كرد: كارگروه درمان به سرعت و با یك برنامه كاری فشرده موفق به تألیف دستور العمل های حمایت های جامع تغذیه ای در بیماران كرونا شد و بعد از بررسی های به عمل آمده مشخص شد كه این دستور العمل برای نخستین بار در ایران تدوین شده است. لذا، با توجه به این كه انستیتو تحقیقات تغذیه ای كشور پایگاه و همكار سازمان جهانی بهداشت در حوزه كشورهای EMRO است، بلافاصله این دستور العمل به زبان انگلیسی ترجمه شده و با تماس با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و نماینده منطقه ای EMRO مقرر شد، این دستورالعمل جهت استفاده تمام بیماران مبتلا به كرونا در سراسر جهان در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور عنوان كرد: دو كارگروه دیگر در حوزه پیشگیری و بازتوانی دوران بعد از ابتلاء به كرونا نیز به صورت فشرده مشغول تدوین دستورالعمل های لازم هستند كه طی یكی دو روز آینده نتایج آن اعلام می شود.

منبع: