تولید روزانه ۱۵هزار ماسك ۳ لایه در یكی از شركت های تابعه وزارت بهداشت

آنی غذا: شركت آوا پزشك كه یكی از شركت های تابعه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت است، تولید روزانه ۱۵ هزار ماسك ۳ لایه را برعهده گرفته كه تمامی فرآیندها همچون تامین مواد اولیه، تولید و استریل ماسك توسط نیروهای داخل انجام می شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، شركت گروه آوا پزشك از شركت های زیر مجموعه هیات امنای صرفه جویی ارزی باتوجه به نیاز ماسك در كشور با تغییر بخش خطوط تولید خود مبادرت به تولید ماسك سه لایه با ظرفیت ۱۵ هزار عدد در روز برای استفاده كادر بیمارستانی و عموم مردم كرده است.

گفتنی است، تولید ماسك سه لایه از ۵ روز پیش در این كارخانه شروع شده است و پرسنل مشغول در كارخانه آوا پزشك كه یكی از شركت های تابعه هیات امنا است به صورت ۲ شیفت مشغول كار بوده هرچند محدودیت پارچه در تولید وجود دارد، اما این شركت تولید ۱۵ هزار ماسك را در روز برعهده گرفته است.

منبع: