تاكید WHO بر مقابله موثر با كروناویروس در فرصت باقی مانده

آنی غذا: سازمان جهانی بهداشت (WHO) آگهی داد كه زمان برای متوقف ساختن احتمال همه گیری كروناویروس رو به پایان است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، «تدروس آدهانوم قبریسوس» دبیركل سازمان جهانی بهداشت بعد از تایید موارد جدیدی از مبتلاشدن به كروناویروس در بعضی كشورها آگهی داد: فرصت مناسب برای مهار گسترش هرچه بیشتر كروناویروس جدید در حال از دست رفتن است.
وی اضافه كرد: همچنان بر این باورم كه كروناویروس جدید قابل كنترل است هرچند فرصت مناسب برای مقابله با همه گیری آن رو به پایان است بدین سبب لازم قبل از به انتها رسیدن فرصت طلایی به سرعت اقدام نماییم.
دبیر كل سازمان جهانی بهداشت اشاره كرد: درصورتیكه اقدامات لازم را اتخاذ نماییم می توان از وقوع بحران جدی جلوگیری كرد اما اگر زمان را از دست بدهیم با مشكل جدی و بحرانی روبرو خواهیم شد.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، كروناویروس از شهر ووهان در چین شیوع پیدا كرده و تابحال بیشتر از ۷۶ هزار نفر در این كشور به این ویروس آلوده شده اند.

منبع: