اقدام پژوهشگران كشور برای توسعه مرز فناوری بافت های زیستی

به گزارش آنی غذا رئیس مركز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، با اشاره به اینكه با انسان، مولودی به نام «نیاز» متولد می شود، اظهار داشت: این مركز برخی از نقاط همگرایی را انتخاب نموده و حمایت هایی برای توسعه و تجاری سازی محصولات در این عرصه را آغاز نموده است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، علی محمد سلطانی با تاكید بر اینكه با محصولات «ایران ساخت»، مرز فناوری بافت های زیستی گسترده تر می شود، اظهار نمود: “چاپگرهای زیستی” یكی از حوزه هایی است كه مركز راهبردی فناوری های همگرا، پیگیر توسعه تولید محصولات آن است و هم اكنون به مرحله ای رسیدیم كه دستگاه چاپگر زیستی و جوهرهای آن در داخل ساخته و تولید می شود. همین طور تیم های تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشكی در این عرصه مشغول فعالیت هستند. این تیم ها با محصولات ایرانی تحقیقات در عرصه تولید بافت، استخوان، غضروف و بافت های پیچیده تر را انجام می دهند.
سلطانی با اشاره به اینكه مسیر فعالیت در حوزه چاپگرهای زیستی ادامه دارد و به دنبال صنعتی كردن آنها هستیم تا به زودی از مرحله تحقیقات خارج شویم، اشاره كرد: در نقاط همگرایی حداقل دو فناوری نوظهور و مهم وجود دارد و محصولی جدید و پیچیده تولید می شود. محدوده این محصولات متغیر است و به اشكال مختلف در صنایع به كار می روند. چاپگرهای زیستی یكی از این نقاط همگرایی است. توسعه آنها نویدی از جنس حذف صف های پیوند عضو را می دهد برای اینكه با وجود آنها بافت مورد نیاز برای پیوند تولید می شود.
برمبنای اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وی با تاكید بر اینكه هم اكنون در كشورهای مختلف و ایران تحقیقات با موفقیت در این عرصه در حال انجام می باشد و به زودی خبرهایی خوش برای بیماران شنیده می شود، اضافه كرد: «نیاز» در انسان همواره او را در مسیرهای متفاوتی قرار می دهد. فناوری در این راه انسان را همراهی می كند. این نیاز می تواند مانند رفع گرسنگی تا تولید بافت های زیستی برای نجات یك زندگی باشد. همین طور اولین نیاز او برای ادامه حیات مادی اش خوردن و آشامیدن بود و كوشش برای حفظ حیات شروع شد و مهارت ها و نیروی ذهن خودرا برای رفع نیازها آن هم با ساخت ابزارها و چاره هایی به كار گرفت.

منبع: