مطالعات نشان می دهد؛ نوشیدن مداوم چای باعث افزایش طول عمر می شود

به گزارش آنی غذا مطالعه جدید نشان داده است نوشیدن چای حداقل سه بار در هفته با افزایش طول عمر و امید به زندگی بیشتر مرتبط می باشد.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، دكتر «شین یان وانگ»، سرپرست تیم تحقیق، در اینباره می گوید: «نوشیدن مداوم چای با كاهش ریسك بیماری قلبی عروقی و مرگ به هر علتی مرتبط می باشد. بیشترین تأثیرات سلامت در رابطه با نوشیدن چای سبز و افرادی است كه چای را به طورمداوم و برای طولانی مدت مصرف می كنند.»
این مطالعه شامل حدود ۱۰۰، ۹۰۲ شركت كننده از چین بود كه هیچ سابقه حمله قلبی، سكته یا سرطان نداشتند. شركت كنندگان به دو گروه تقسیم شدند: چای نوش های دائمی و افرادی كه هیچگاه چای نمی نوشیدند یا عادت به نوشیدن دائمی چای نداشتند. این افراد به طورمیانگین ۷.۳ سال تحت نظر بودند.
براساس برآوردها مشخص شد افراد ۵۰ ساله كه همواره چای می نوشیدند در مقایسه با افرادی كه اصلاً چای نمی نوشیدند یا به ندرت چای می نوشیدند ۱.۴۱ سال دیرتر گرفتار سكته و بیماری قلبی می شدند و ۱.۲۶ سال هم بیشتر عمر می كردند.
همچنین نوشیدن دائمی چای با ۲۰ درصد كاهش ریسك بیماری قلبی و سكته ناگهانی، ۲۲ درصد ریسك كمتر بیماری قلبی و سكته مرگبار و ۱۵ درصد كاهش خطر مرگ به هر علتی مواجه بودند.
دكتر «دانگ فنگ گو»، عضو دیگر تیم تحقیق، در اینباره می گوید: «تاثیرات محافظتی نوشیدن چای در میان گروه های كه به طوردائمی چای می نوشیدند بسیار مشهود بود. تحقیقات نشان می دهد تركیبات بیواكتیو اصلی در چای معروف به پلی فنول ها، طولانی مدت در بدن ذخیره نمی شوند. از اینرو نوشیدن مكرر چای در طول یك دوره طولانی برای تاثیر حفاظتی از قلب ضروریست.»
محققان در تاثیر بیشتر چای سبز نسبت به چای سیاه دو فاكتور را عنوان می كنند. اول اینكه چای سبز منبع غنی پلی فنول ها است كه عامل حفاظتی در مقابل بیماری قلبی عروقی و شاخص های پرریسك آن همچون فشارخون بالا و چربی بالا است. درحالیكه چای سیاه معطر می شود و در طول این فرآیند، پلی فنول های آن در چارچوب رنگدانه ها اكسید می شوند و تأثیرات آنتی اكسیدانی شأن را از دست می دهند. دوم اینكه چای سیاه غالباً با شیر مصرف می شود و مطالعات قبلی هم نشان داده اند كه این تركیب تأثیرات مؤثر سلامت چای بر عملكرد عروقی را بی اثر می كند.