یافته محققان سوئدی؛ نوشیدن قهوه به دوری از دیابت كمك می نماید

به گزارش آنی غذا محققان در مطالعه ای جدید دریافتند نوشیدن قهوه می تواند به كاهش ریسك مبتلا شدن به دیابت نوع۲ كمك نماید.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، مطالعه محققان نشان داده است شیوه آماده سازی قهوه در تأثیرات سلامت قهوه نقش دارد.
«ریكارد لاندبر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه اوما سوئد، در اینباره می گوید: «نتایج ما نشان داده است مصرف دانه قهوه برای تهیه قهوه معروف به قهوه تصفیه شده تاثیر مثبتی بر كاهش ریسك ابتلاء به دیابت نوع۲ دارد. درحالیكه قهوه تهیه شده از پودر قهوه معروف به قهوه جوشیده چنین فایده ای ندارد.»
محققان در پژوهش های خود دریافتند افرادی كه دو یا سه فنجان قهوه تصفیه شده در روز مصرف می كردند در مقایسه با افرادی كه یك فنجان قهوه تصفیه شده در روز می نوشیدند ۶۰ درصد كمتر با احتمال ابتلاء به دیابت نوع۲ روبرو بودند.
مصرف قهوه جوشیده هیچ تأثیری بر ریسك ابتلاء به دیابت در این مطالعه نداشت.
به گفته محققان، خیلی از افراد به اشتباه فكر می كنند قهوه فقط تاثیر منفی بر سلامت دارد چونكه مطالعات قبلی نشان داده اند كه قهوه جوشیده ریسك بیماری های قلبی و عروقی را به علت وجود دیترپن بالا می برد.
لاندبر در اینباره می گوید: «اما مطالعات ما نشان داده است با تصفیه قهوه، ماده دیترپن آن از راه تصفیه گرفته می شود. در نتیجه برای سلامت مفید خواهد بود.»