در گفت وگو با آنی غذا تشریح شد كدام بیماران از پرداخت حق بیمه معافند؟

آنی غذا: معاون دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت درباره حق بیمه پرداختی و همین طور چگونگی ارائه خدمات به بیماران خاص از طرف این سازمان بیمه گر توضیح داد.
مهرداد الهامی در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: هم اكنون پنج گروه بیماری شامل بیماران تحت دیالیز، پیوند كلیه، هموفیلی، تالاسمی و ام اس در سازمان بیمه سلامت بعنوان بیماری خاص تحت پوشش قرار دارند كه بیمه سلامت برای پوشش این گروه از بیماران هیچ حق بیمه ای دریافت نمی كند.
وی با اشاره به اینكه بیماران خاص به صورت رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارند، افزود: همین طور بیماران خاص علاوه بر دریافت سایر خدمات موجود در بسته خدمات مورد تعهد، از مزایای یك بسته اختصاصی هم بهره مند هستند؛ این بسته شامل داروها، لوازم، تجهیزات و خدمات تخصصی مرتبط به نوع بیماری آنان است كه بطور عمده به شكل رایگان به این بیمه شدگان ارائه می شود.
معاون دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت اشاره كرد: فرانشیز در بسته خدمات بیماران خاص منحصر به داروهای مربوط به بیماری ام اس است كه آن هم به صورت تعدیل شده و با فرانشیز ۱۰ درصد در اختیار بیماران قرار می گیرد.
الهامی ضمن آنكه شناسایی بیماران خاص در سازمان بیمه سلامت را امكان پذیر دانست، بیان كرد: در نهایت بعد از تایید بیماری خاص، فرد می تواند از دفترچه بیماران خاص بهره برده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
وی در خاتمه اشاره كرد: افراد فاقد پوشش بیمه پایه نیز با دارا بودن شرایط بیماری خاص می توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. درحال حاضر ۷۵ هزار بیمار خاص از خدمات بیمه سلامت استفاده می نمایند كه بااینكه به لحاظ تعدادی در مقایسه با كل جمعیت تحت پوشش میزان قابل توجهی محسوب نمی شود؛ اما در حوزه هزینه ای حدود هشت درصد از مجموع هزینه های پرداختی سازمان به بسته خدمتی بیماران خاص اختصاص دارد؛ یعنی پوشش خدمات درمانی بیماران خاص سالانه بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال هزینه دارد.

منبع: