رئیس سازمان غذا و دارو؛ برخورد با متخلفان حوزه غذا باید سختگیرانه باشد

به گزارش آنی غذا رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به اهمیت سلامت مواد غذایی، اهمیت آموزش و افزایش دانش مدیریتی مدیران متولی حوزه غذا را ضروری دانست.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محمدرضا شانه ساز، در جلسه شورایعالی راهبردی برنامه جامع سلامت غذای كشور در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، اظهار داشت: لازم است ضمن اصلاح نگرش مدیریتی در حوزه غذا و دارو، با نظارت كافی، قوانین بازدارنده ای برای كاهش مشكلات در حوزه غذا از جانب متخلفان اجرا شود چون كه مسئولیت تولید و عرضه محصولات غذایی با تولید كنندگان است و قانونگذاران باید با متخلفان برخورد سخت گیرانه و قاطع داشته باشند. وی با اشاره به اینكه مبحث غذا و امنیت آن موضوعی بین بخشی است، اعمال مدیریتی عالمانه بر مبنای شواهد را راهكاری موثر برای ارتقا كیفیت مواد غذایی در كشور عنوان نمود و اضافه كرد: با این مهم سلامت مواد غذایی كه مردم مصرف می كنند به شكل قابل توجهی تامین می شود.