معاون وزیر بهداشت اعلام كرد آخرین وضعیت پرونده الكترونیك سلامت ایرانی ها

به گزارش آنی غذا معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه پرونده الكترونیك سلامت برای آحاد جامعه ایرانی، اظهار داشت: پیش بینی می كنم تا آخر سال جاری بخش عمده اتصالات برای پرونده الكترونیك سلامت صورت خواهد گرفت و مابقی آن نیز تا اختتام دولت انجام می شود.
دكتر علیرضا رئیسی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینكه تا كنون اقدامات مناسبی برای پرونده الكترونیك سلامت صورت گرفته است، اظهار داشت: در سطح یك سامانه های سیب، ناب و سینا در حال فعالیت بودند كه حالا این سامانه ها در سطح یك به یكدیگر متصل شدند و به شكل یكپارچه فعالیت می كنند؛ این یعنی ۲۷ میلیون ایرانی و ساكنین شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و روستاها شامل این اتصال شده اند.
وی ایجاد ارتباط میان سه سطح یك، دو و سه ارائه خدمات سلامت را اتفاقی ویژه خواند و اشاره كرد: ایجاد این ارتباط گام دومی بود كه وزارت بهداشت برداشت كه به سبب آن میان كلینیك ها و بیمارستان ها ارتباط برقرار شد و بیشتر از ۳۰ دانشگاه علوم پزشكی به سمت آن مهاجرت كردند و مابقی دانشگاه ها نیز در حال پیوستن به این طرح هستند. نكته قابل تامل آن است كه از میان این ۳۰ دانشگاه یاد شده، حالا حدود ۱۵ دانشگاه حتی به سمت اتصال با بخش های خصوصی رفته اند.
رئیسی با اشاره به اینكه یك پرونده الكترونیك سلامت شامل اتصال میان بخش های پاراكلینیك، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، بخش خصوصی، مطب ها، كلینیك ها و بیمارستان ها است، اظهار داشت: حالا ریل گذاری ها برای تحقق هدف اتصال كامل بخش های مذكور اتفاق افتاده است و به تدریج شاهد مهاجرت بخش ها به سمت اتصال هستیم و پیش بینی می كنم تا آخر سال جاری بخش عمده اتصالات صورت خواهد گرفت و مابقی آن نیز تا اختتام دولت انجام می شود. ضرورت تكمیل اتصالات در پرونده الكترونیك سلامت، اتصال بیشتر از ۱۸۰هزار نقطه در سراسر كشور است كه تا كنون حدود ۱۴۶هزار نقطه به یكدیگر متصل شده اند.
وی با اشاره به وجود زیرساخت های لازم جهت تحقق اهداف، اظهار نمود: بطور مثال ارسال الكترونیك اسناد پرونده های بیماران از بیمارستان به سازمان های بیمه گر در خیلی از دانشگاه های علوم پزشكی به شكل پایلوت اجرا شده و دیگر پرونده كاغذی به بیمه ارسال نمی گردد. گام بعدی حذف دفترچه از مطب ها در سطح یك خدمات است تا نسخه نویسی الكترونیك صورت گیرد كه به دنبال آن نسخه به شكل الكترونیك از مطب به داروخانه برود.
رئیسی درباب پرداخت مطالبات پزشكان خانواده و مباحث مطرح شده در خصوص وجود معوقات در پرداخت های آنها، اشاره كرد: امسال دریافت ما از یك درصد ارزش افزوده از سازمان مدیریت برنامه ریزی با روند منطقی روبرو نبود. البته این سازمان قول مساعدی داده تا ظرف یك ماه آینده گشایشی در این امر صورت گیرد تا به واسطه دریافت این یك درصد ارزش افزوده، پرداخت ما به پزشكان بدون مشكل صورت گیرد. بطور كلی در پرداخت های سطح یك گرفتار مشكلات شده ایم كه بزودی برطرف خواهد شد.

منبع: