افزایش ۲۶ درصدی قیمت خدمات بیمه ای

به گزارش آنی غذا هزینه عرضه خدمات در حالی افزایش یافته كه هزینه خدمات بیمه ای در تابستان امسال نسبت به همین دوره پارسال تا ۲۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بررسی آمار مركز آمار در ر ابطه با شاخص قیمت تولید كننده خدمات نشان داده است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۳۰.۹ درصد رسیده كه نسبت به بهار ۱.۷ درصد كاهش دارد. این در شرایطی است كه تورم فصلی این بخش ۷.۳ گزارش شده كه در مقایسه با بهار ۱.۴ واحد درصد افزایش دارد.

بنابر این گزارش بالاترین هزینه در بخش های خدماتی در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به “رستوران و هتل” با ۵۷.۳ درصد، “حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات” ۴۱.۹ درصد و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و لوازم خانگی ۳۹.۴ و خدمات واسطه گری مالی(بیمه ها) با ۲۶.۲ درصد است كه نشان داده است هزینه عرضه خدمات در این بخش ها تا چه اندازه نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافته است.

این در حالی است كه كمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­ های “خدمات واسطه گری های مالی (بیمه) ” با ۰.۸ درصد، “خدمات آموزش”۱.۴ درصد و “خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های كسب و كار”۵.۲ درصد و بیشترین تورم فصلی تولید هم مربوط به “خدمات بهداشت و مددكاری اجتماعی” با ۱۰.۵ درصد است.

همچنین تغییرات میانگین شاخص كل قیمت تولیدكننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ (تورم سالانه) به ۳۰، ۱ درصد رسید كه نسبت به فصل قبل ۲.۸ درصد افزایش دارد.

كمترین تورم سالانه مربوط به بخش “خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های كسب و كار”با ۱۸.۲ درصد و بیش­ترین آن مربوط به بخش “خدمات هتل و رستوران”۴۸.۵ درصد است.