رشد نرخ جمعیت سالمندان از رشد جمعیت كشور پیشی گرفت

به گزارش آنی غذا رئیس سازمان بهزیستی كشور اظهار داشت: باید به سمتی برویم كه دیگر وجود محلی به نام آسایشگاه سالمندان بی معنا باشد و سالمندان در خانه های كوچك سالمندی، كنار یكدیگر و بدون وابستگی به بستر زندگی كنند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر وحید قبادی دانا در همایش روز جهانی سالمند، ضمن تبریك این روز اظهار داشت: امروزه ۱۰ درصد جمعیت كشورمان را سالمندان می سازند. نرخ رشد جمعیت كشور در حالی ۱/۲۴ درصد است كه نرخ رشد جمعیت سالمندی ۳/۶ درصد بوده و انتظار می رود تا سال ۱۴۳۰ شاهد جمعیت ۲۶ درصدی سالمندان در كشور باشیم.
وی با اشاره به وظیفه سازمان بهزیستی كه به موحب قانون برنامه ششم توسعه به این سازمان محول شده است، اضافه كرد: طبق برنامه باید تا ۲۵ درصد از جمعیت هدف كه سالمندان هستند را تحت پوشش قرار دهیم. هدف اصلی ما این است كه به این افراد درون خانواده خدمات عرضه دهیم و به ارتقا سطح اجتماعی آنها بپردازیم.
وی با تاكید بر نقش زندگی مستقل در حفظ روحیه سالمندان، افزود: این استقلال در كنار مشاركت فعال در جامعه می تواند به عدم افسردگی و سایر مشكلات این گروه از افراد كمك نماید. موضوعی كه به آن تاكید داریم این است كه استقلال با احترام اشتباه گرفته نشود.
قبادی دانا اضافه كرد: پوشش بیمه و بازنشستگی برای سالمندان باید در حالت حداكثری خود باشد تا زندگی راحتی داشته باشند، این مورد باید در سطح مدیریت شهری هم مشاهده شود. امروزه تا چه میزان ادارات، بانك ها و… برای حضور سالمندان مناسب سازی شده است؟
وی با اشاره به اینكه سالمندی دوره آخر زندگی نیست، خاطرنشان كرد: در خیلی از كشورها می بینیم سالمندان فعال ترین گروه جامعه هستند و این فرصت را مغتنم می شمارند. ما هم می توانیم با عنایت به نیاز سالمندان، مشاركت آنها را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: دبیرخانه ملی سالمندان در سازمان بهزیستی از سال ۸۳ شروع به كار كرده و خوشبختانه بعد از ۱۵ سال، امروز با مشاركت شهرداری، وزارت بهداشت و… از سند ملی سلامت سالمندی رونمایی می شود.
قبادی دانا با اشاره به اینكه ۷۲۵ هزارنفر سالمند تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: به صورت كلی ۶۰۰ مركز برای سالمندان تحت پوشش بهزیستی داریم كه ۳۰۰ مركز آن شبانه روزی است.