جریمه پزشكان متخلف در استفاده از كارتخوان اعلام گردید

به گزارش آنی غذا با آخر مهلت تعیین شده برای نصب پایانه های فروش، مدیركل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از جریمه قطعی دو درصد از كل درآمد پزشكان اطلاع داد و اظهار داشت كه در سال ۱۳۹۸ دیگر فقط به اظهارات مؤدی مالیاتی تكیه نمی گردد، بلكه از دیگر منابع اطلاعاتی مانند حساب های بانكی و سازمان ثبت اسناد هم برای تشخیص مالیات واقعی استفاده می شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، پس از اینكه بالاخره مهلت سازمان امور مالیاتی برای نصب دستگاه های كارتخوان(به عنوان صندوق های مكانیزه فروش) توسط پزشكان به پایان رسید، سازمان امور مالیاتی نسبت به این قضیه واكنش نشان داد و مدیر كل دفتر تنظیم مقررات این سازمان از جریمه قطعی دو درصد از كل درآمد(و نه كل سود) پزشكان متخلف پس از عرضه اظهارنامه های مالیاتی آنها اطلاع داد.

كارتخوان نصب نكنند جریمه می شوند
علی رستم پور – مدیر كل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی – در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینكه طبق قانون با پزشكانی كه به قوانین مالیاتی تمكین نكنند برخورد می شود، اظهار داشت: در فرآیند حسابرسی سال بعد كه عملكرد سال ۱۳۹۸ را بررسی می نماییم، با كسانی كه به قانون تمكین نكرده اند برخورد می نماییم. بر مبنای قانون، كسانی كه مكلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مكانیزه فروش هستند، اگر این كار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه می شود.
او با اشاره به فرآیند ثبت اظهارنامه های مالیاتی افزود: همه مؤدیان طی یك سال كاری فعالیت خویش را انجام می دهند و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی خویش را تحویل می دهند؛ بعد از این مرحله است كه سازمان امور مالیاتی به دنبال حسابرسی و مطالبه مالیات و جرائم مالیاتی خواهد رفت.

اظهارنامه ها با اطلاعات دیگری هم تكمیل می شود
مدیركل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاكید بر مطالبه دو درصد از كل درآمد پزشكان در صورت سرپیچی از قانون نصب كارتخوان ها اظهار نمود: زمانی كه مؤدیان مالیاتی شامل پزشكان اظهارنامه خویش را ارسال كردند سازمان امور مالیاتی این اظهارنامه ها را بر مبنای دیگر اطلاعات موجود در این زمینه شامل درآمد و هزینه و سود اظهار شده را بر مبنای اطلاعاتی كه در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جمع آوری شده است بررسی می كند.
او با اشاره به اینكه پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی، پولی، بانكی و معاملاتی است، افزود: نوع حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسابرسی رعایت است، به این مفهوم كه آیا قوانین و مقررات رعایت شده است یا نه و بعد هم اطلاعاتی كه از مؤدیان داریم با آن چیزی كه او گفته است مغایرت دارد یا نه؛ بر این اساس اگر اطلاعات دریافتی مغایرتی با اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد مالیات حقه دولت مطالبه می شود.

اطلاعات مؤدیان از كانال های مختلف ردیابی می شود
رستم پور با تاكید بر اینكه وظیفه سازمان امور مالیاتی صرفا دریافت مالیات است، درباره درخواست وجه نقد از سوی خیلی از پزشكان به جای استفاده از دستگاه كارتخوان اظهار نمود: این وجوه نقد دریافتی بالاخره یك جایی در خرید ملك، بورس، ماشین یا حساب های بانكی خویش را نشان داده است. سازمان امور مالیاتی عموما اطلاعات این جریان مالی كه پس از تجمیع درآمدها ایجاد می شود را در اختیار دارد و اگر این اطلاعات با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی یا كاركرد كارتخوان آنها مغایرات داشته باشد مشكوك به كم اظهاری است و اگر ثابت شود مالیات درآمدهای كتمان شده مطالبه می شود.

اگر نگذاشتند از كارتخوان استفاده كنید به ۱۵۲۶ اطلاع دهید
او در ادامه به مسئولیت اجتماعی شهروندان در قبال تخلفات صورت گرفته هم اشاره نمود و اظهار داشت: حالا كه مردم می دانند سازمان امور مالیاتی در احقاق حقوق عمومی جدی است باید آنها هم همراهی كنند و اگر در جایی مشاهده نمودند كه پزشكی به جای استفاده از كارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد كرد، مراتب را با شماره ۱۵۲۶ در بین بگذارند تا به این شكایت ها رسیدگی شود؛ بدیهی است زمانی كه چند شكایت از یك تخلف واحد حكایت دارند سازمان های نظارتی وارد عمل می شوند و با تخلفات برخورد می كنند.

قانون را مجلس گذاشته است نه سازمان امور مالیاتی
مدیركل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینكه قوانین مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی و نه قانون سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: زمانی كه مالیات كتمان شده كشف شود هم مالیات آن درآمد دریافت می شود و هم ۳۰ درصد آن درآمد هم بعنوان مالیات غیرقابل بخشش وصول می شود.
او با اشاره به اینكه در سال ۱۳۹۸ روش های تشخیص مالیات گذشته تغییر كرده است، اظهار داشت: با اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ و پس از گذشت سه سال سازمان امور مالیاتی موظف است در سال ۱۳۹۸ روش مالیاتی خویش را تغییر دهد و بر مبنای اظهارنامه مالیاتی مودی دریافت مالیات كند و دیگر از شیوه های علی الراس استفاده نمی گردد.

در سال ۱۳۹۸ قوانین جدید مالیاتی اجرا می شوند
رستم پور با اشاره به روش های علی الراس در دریافت مالیات اظهار داشت كه برای پزشكان از ۱۵ درصد تا ۴۰ درصد ضریب مالیاتی تعیین می شد به این معنا كه اگر برای یك پزشك یك میلیارد تومان درامد تعریف می شد ضریب فعالیت این پزشك(عمومی) اگر ۱۵ درصد بود، ۱۵۰ میلیون تومان آن سود مالیاتی بود كه حالا امكان دارد آن پزشك بیشتر از این مبلغ هم سود كرده باشد، از این مبلغ معافیت ها كم می شد و مابقی در ماده ۱۳۱ مشخص می شد و به صورت تصاعدی تا ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، مازاد ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان هم ۲۵ درصد مالیات گرفته می شد.
او افزود: اما از سال ۱۳۹۸ این قاعده تغییر خواهد نمود به این صورت كه یك پزشكی می گوید یك میلیارد تومان درآمد داشته است كه از این مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آن سود بوده است، در این شرایط اگر سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات خود به این نتیجه برسد كه آن فرد دو میلیارد تومان درآمد داشته است، آن یك میلیارد تومان دیگر بعنوان سود خالص شناخته می شود و این مبلغ مشمول ماده ۱۳۱ و نرخ مالیات ۳۰ درصد خواهد شد.

فراریان مالیاتی به احكام درجه ۶ محكوم می شوند
مدیركل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاكید بر اینكه مجازات های مالیاتی سنگینی برای فرارهای مالیاتی تعیین شده است اظهار داشت: دستگاه های كارتخوان یك ابزار شفافیت برای عملكرد مالی پزشكان است و اگر پزشكان به آن تمكین نكنند سازمان امور مالیاتی از دیگر مسیرهای تعریف شده مانند بررسی خرید املاك یا دیگر اموال توسط پزشكان در سازمان های ثبت اسناد یا حتی بانك ها رد درآمدهای آنها یا اطرافیان آنها را گرفته و پزشكان را ملزم به پاسخگویی می كند.
او با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتی درباره فرارهای مالیاتی اظهار نمود: اگر فرار مالیاتی كسی محرز شود سازمان امور مالیاتی طبق قانون می تواند از راه مراجع قضایی اعلام جرم كند و فراریان مالیاتی هم به مجازات های درجه ششم محكوم خواهد شد.

مشوق معافیتی برای پزشكان قانون مدار
رستم پور در ادامه با اشاره به جلسه اخیرمسئولان سازمان امور مالیاتی با نمایندگان پزشكان اظهار نمود: در این نشست رئیس سازمان نظام پزشكی، رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس شورای نظام پزشكی، قائم مقام وزیر بهداشت و همینطور برخی از اعضای سازمان نظام پزشكی حضور داشتند. كلیت جلسه این بود كه همه حضار تاكید داشتند كه همه اصناف همچون پزشكان هم باید به قانون تمكین كنند. سازمان امور مالیاتی هم از بابت ایجاد مشوق ها برای همراهی با قانون در دو سال اول رسیدگی به درآمدهای مالیاتی ۱۰ درصد از مالیات پزشكان را طبق قانون می بخشد.
او درباره نتایج این جلسه هم اظهار نمود: قرار شد یك كمیته چهار جانبه جهت بررسی كلیت مسائل پزشكان تشكیل گردد تا مباحثی مانند چگونگی تشخیص مالیات برای سال ۱۳۹۸ به بعد را بررسی نمایند و پس از آن نتیجه را به اطلاع صنف پزشكان برسانند.

كارتخوان پزشكان همان پایانه فروشگاهی است
مدیركل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفاوت صندوق های مكانیزه فروش با نصب كارتخوان در بحث مالیات بر درآمد پزشكان افزود: عملیات نصب كارتخوان در مطب های پزشكان بر مبنای حكم تبصره ۱۶۲ قانون مالیات است كه در آنجا از سامانه فروش یا صندوق مكانیزه فروش نام برده است. سامانه های مكانیزه فروش الزاما یك وسیله فیزیكی نیست؛ ازاین رو در این عرصه سازمان امور مالیاتی ابتكارعمل به خرج داده و حتی نرم افزارهای فروشگاهی را بعنوان صندوق های مكانیزه فروش هم پذیرفته است.
او با اشاره به اینكه سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی را به سه گروه عمده تقسیم كرده است، اظهار داشت: بر مبنای اینكه دریافت چه نوع اطلاعاتی را از فعالان اقتصادی انتظار داریم برای هر كدام از مؤدیان مالیاتی یك مدل از صندوق های فروش را ملاك عمل قرار داده ایم.
مدیركل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینكه برای پزشكان از دستگاه كارتخوان بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، افزود: از راه شركت های عرضه دهنده خدمات نرم افزاری كارتخوان هایی كه قابلیت نصب حافظه های مالیاتی دارند در اختیار پزشكان قرار می گیرد و شناسه مالیاتی را هم دریافت می كنند و ازاین رو هر دستگاه كارتخوان بعنوان یك پایانه فروشگاهی عمل می كند.

درباره بعضی از مؤدیان تركیب فروش هم مهم است
رستم پور درباره پایانه های فروشگاهی مخصوص برخی دیگر از فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی هم توضیح داد: به علت اهمیت مالیات بر ارزش افزوده، برای این دسته از مؤدیان علاوه بر میزان كالاها و خدمات فروخته شده، تركیب آنها هم مهم می باشد، چونكه امكان دارد این تركیب روی مشمولیت یا عدم مشمولیت بر مالیات بر ارزش افزوده هم موثر باشد.
مدیركل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی به گروه سوم از مؤدیان مالیاتی هم اشاره نمود و افزود: در این گروه از مؤدیان مالیاتی علاوه بر اینكه مبلغ فروش و تركیب آنرا نیاز داریم به شناخت طرف معامله هم نیاز داریم.