اختتام ضرب الاجل كارتخوان برای پزشكان توبیخ یا تعامل

آنی غذا: ضرب الاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب كارتخوان در مطب پزشكان، روز گذشته به انتها رسید و طبق اعلام قبلی مسئولان مربوطه، قاعدتا از امروز نداشتن كارتخوان در مطب پزشكان، مصداق فرار مالیاتی و تخلف بوده و جرم محسوب می شود؛ سوال این است كه با اختتام مهلت تعیین شده، برخورد سازمان امور مالیاتی با تخلفات كارتخوانی پزشكان چگونه خواهد بود؟

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بند ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نصب پایانه فروشگاهی(كارتخوان) در مطب پزشكان را گردنگیر آور كرد، الزامی كه هرچند در ابتدا مخالفت جامعه پزشكی را به سبب آنچه تبعیض آمیز بودن این قانون می خواندند، به دنبال داشت و سازمان نظام پزشكی هم بعنوان صنف پزشكان بین نصب كارتخوان و مالیات ارتباطی قائل نبود و اعلام می كرد كه كارتخوان ملاك محاسبه مالیات نیست، بلكه مالیات جامعه پزشكی بوسیله بررسی اظهارنامه انجام می شود، اما به هر حال قانون باید اجرا می شد.

بر همین اساس بود كه از شروع امسال مهلت های چندباره ای از طرف سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون نصب كارتخوان در مطب به پزشكان داده شد و نهایتا طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی كشور، روز گذشته آخرین مهلت جامعه پزشكی برای عمل به این قانون به انتها رسید.

پیش از این هادی خانی- مدیركل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بتازگی در نشستی خبری با اشاره به اینكه از تعداد پزشكان مشمول تنها ۱۹ درصد به قانون تمكین كرده اند، اعلام نموده بود كه از شروع مهرماه ساماندهی كارتخوان برای پزشكان عملیاتی خواهد شد و پزشكانی كه تا مدت زمان تعیین شده نسبت به اجرای قانون نصب كارتخوان در مطب شان تمكین نكنند، از نظر سازمان امور مالیاتی یك استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب می شوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. در عین حال كسانی كه تا اختتام مهرماه به قانون تمكین نكنند، جریمه شده و دو درصد از درآمدشان بعنوان جریمه مطالبه خواهد شد و این جریمه نیز غیر قابل بخشش است.

حال هرچند كه ضرب الاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب كارتخوان در مطب پزشكان روز گذشته به انتها رسید، اما در ایام آخر شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشكی با حضور رئیس كل سازمان امور مالیاتی و معاونین، رئیس كل سازمان نظام پزشكی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشكی، معاون كل وزارت بهداشت، رئیس كمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای عالی نظام پزشكی و رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشكی ایران و جامعه جراحان كشور جهت بررسی آخرین وضعیت نصب كارتخوان در مطب پزشكان انجام شد و طرفین ماجرا توافق كردند كه در كمیته ای مشترك و با حضور نمایندگان تام الاختیار، راهكارهای مناسب درباره بحث نصب كارتخوان و مالیات پزشكان بررسی شده و درباره حل مشكلات مالیاتی جامعه پزشكی، در فضایی كارشناسانه، بدون تنش، تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی كشور بحث و اطلاع رسانی شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشكی، همین طور در این جلسه مقرر شده كه با اصلاح شرایط تبعیض آمیز و حركت به سمت عدالت و شفافیت به شكلی كه كلیه صنوف به صورت یكسان در راه قانونی قرار گیرند، طراحی روش های تشویقی و درخور صنوف مشمول در مقایسه با روش های كمتر موثر، بررسی و تفاهم برروی درآمدها، تعرفه های واقعی، روش دقیق محاسبه هزینه ها متناسب با تورم و غیره، بهره بردن از نظرات كارشناسان حوزه بهداشت و درمان خصوصاً جامعه پزشكی مشمول برای حركت مناسب تر به سمت اهداف قانونی و مالیاتی برنامه ریزی ها برای اجرای این قانون پیش روند. همین طور در این جلسه اعلام گردید كه تصمیم گیری ها باید به نحوی باشد كه از هرگونه هجمه و جنجال كه سلامت و اعتماد مردم و به خصوص بیماران را نشانه می رود، پیشگیری كند.

حال باید دید در ایام آینده چه تصمیمی درباره اجرای قانون نصب كارتخوان در مطب پزشكان گرفته می شود، آیا با اتمام مهلت قانونی پزشكان، سازمان امور مالیاتی همانطور كه قبل از این هم اعلام نموده بود ضربتی عمل می كند و یا تمایل دارد كه كار را با تعامل و تسامح بیشتری پیش برده و مهلت دیگری را برای پزشكان در نظر بگیرد؟

منبع: