یك متخصص تغذیه عنوان كرد؛ عوارض با استرس غذا خوردن، خصوصیت عادت غذایی سالم

به گزارش آنی غذا یك متخصص تغذیه، با اشاره به اهمیت چگونه غذا خوردن، اظهار داشت: در طول غذا خوردن از استرس دوری كنید.
مریم سلطانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه كرد: هنگام خوردن غذا، تلاش كنید لقمه های خویش را خوب بجوید و از هر لقمه ای كه می خورید، لذت ببرید. وی با عنوان این مطلب كه در طول غذا خوردن از استرس دوری كنید، اظهار داشت: با استرس غذا خوردن منجر به بروز مشكلات گوارشی، كولیت و سوزش معده می شود. سلطانی افزود: به جای اینكه به فكر پر كردن شكم تان باشید به احتیاجات بدن فكر كنید و این نیاز را به واسطه خوردن مقدار صحیح و اندازه كافی از غذاها، تامین كنید. این متخصص تغذیه، در ارتباط با اهمیت تركیب عادات غذایی سالم، اظهار داشت: این مورد تنها به غذایی كه خورده می شود محدود نمی گردد، به نحوه خوردن هم بستگی دارد. یك عادت غذایی سالم با انتخاب و خوردن مواد مغذی و غذاهای لذت بخش امكان پذیر می شود.