یافته جدید درباره سابقه خانوادگی كلسترول بالا و مشكلات قلبی

به گزارش آنی غذا پزشكان در یك مطالعه جدید دریافته اند افرادی كه سابقه ی خانوادگیِ مبتلا شدن به كلسترول بالا دارند حتی با وجود مصرف دارو هم با خطر مبتلا شدن به بیماری های قلبی عروقی روبرو هستند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، باآنكه در این افراد مصرف دارو می تواند باعث كاهش سطح كلسترول بد خون شود اما خطر بروز مشكلات قلبی در افرادی كه سابقه خانوادگی كلسترول بالا دارند، همچنان وجود دارد.
بیمارانی كه گرفتار عارضه كلسترول بالا و سابقه مبتلا شدن به بیماری های قلبی عروقی هستند نسبت به افرادی كه میزان كلسترول آنان طبیعی است نزدیك به شش برابر بیشتر احتمال دارد گرفتار حمله قلبی شوند.
حدود ۵۲ درصد از بزرگسالانی كه به علت هیپركلسترولمی فامیلی (افزایش كلسترول خون از زمان تولد) از داروهای كاهنده كلسترول مصرف می كنند همچنان میزان كلسترول بد خون آنان بالاست.
متخصصان آمریكایی به بررسی اطلاعات ۱۹۰۰ نفر با میانگین سنی ۵۶ سال پرداختند. حدود ۳۷ درصد آنان در زمان آغاز تحقیقات گرفتار بیماری قلبی عروقی و تصلب شرایین بودند. همینطور میانگین كلسترول بد خون آنان حدود ۱۴۵ میلی گرم در دسی لیتر بود و ۹۳ درصد آنان دارو مصرف می كردند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، محققان با اشاره به اینكه خطر مبتلا شدن به بیماری قلبی عروقی در افرادی با سابقه خانوادگی مبتلا شدن به كلسترول بالا كه دارو مصرف می كنند، وجود دارد، اظهار داشتند: یافته های بدست آمده نشان داده است كه این دسته از بیماران باید بموقع به بیماری خود رسیدگی كنند.