از ۳ پروتكل آنتی بیوتیكی در نیروهای مسلح رونمایی گردید

به گزارش آنی غذا مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه های نیروهای مسلح درباب مدیریت و كنترل مصرف آنتی بیوتیك ها در مراكز درمانی تابعه اظهار داشت: امروز از سه پروتكل «كنترل عفونت بیمارستانی»، «دیس گذاری آنتی بیوگرام» و «پروفیلاكسی بخش های جراحی» رونمایی و مقرر شد كه از اول مهر ماه همه مراكز نیروهای مسلح این سه پروتكل را اجرا كنند
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، امیر نوروزی مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ظهر دوشنبه در نشستی خبری كه به مناسبت برگزاری همایش مرجعیت آنتی بیوتیك نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشكی ارتش برگزار شد، اظهار نمود: بر طبق گزارش های دریافتی به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در بهمن ماه سال گذشته، نوعی مقاومت در مقابل آنتی بیوتیك ها گزارش شد بحث رسیدگی به سوژه مقاومت درمانی دربرابر آنتی بیوتیك ها مورد بررسی قرار گرفت و بر همین مبنا دبیر خانه مرجعیت آنتی بیوتیكی نیروهای مسلح به وجود آمد.

وی ادامه داد: بر این اساس قرار شد مصرف آنتی بیوتیك را در بیمارانی كه به بیمارستان های نیروهای مسلح بازگشت می كنند، مدیریت نماییم.

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح اظهار داشت: در همایشی كه باعنوان مرجعیت آنتی بیوتیك نیروهای مسلح امروز برگزار شد، از سه پروتكل «كنترل عفونت بیمارستانی»، «دیس گذاری آنتی بیوگرام» و «پروفیلاكسی بخش های جراحی» رونمایی و مقرر شد كه از اول مهر ماه همه مراكز نیروهای مسلح این سه پروتكل را اجرا كنند و ما بعنوان سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح هزینه های آنرا پرداخت نماییم.

نوروزی اشاره كرد: در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح تصمیصی اتخاذ شده تا آموزش تجویز و مصرف منطقی دارو و همین طور دارو درمانی بعنوان واحدهای الزامی در دو دانشگاه علوم پزشكی ارتش و بقیه الله گنجانده شد.

ایشان سپس درباره برنامه های نیروهای مسلح درباب كاهش مصرف آنتی بیوتیك ها در مراكز درمانی تابعه اظهار نمود: در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار شده تا اگر در آینده نیاز به آنتی بیوتیك احساس شد، پس از تائید اساتید مراكز عفونی، این دارو به بیماران ارائه شود.

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با اشاره به صرفه جویی های ارزی و ریالی كه در نتیجه پروتكل های آنتی بیوتیكی در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح حاصل می شود، اظهار داشت: یكی از اهداف اصلی ما در سازمان، تحت پوشش قرار دادن خدمات مورد نیاز بیمه شدگان است و ما خدمات خودرا به هیچ عنوان متكی به هزینه ها نمیكنم. در عین حال در تلاش هستیم مصرف دارو ها را منطقی نماییم. نسل های ۳ و ۴ آنتی بیوتیك ها عموما خارجی هستند، اگر بتوانیم در مصرف این دارو ها منطقی رفتار نماییم، قاعدتا می توانیم در مصرف هزینه ها صرفه جویی نماییم. میزان تولید انتی بیوتیك ها در سطح جهان در حال كاهش است؛ پس باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی روش مصرف را اصلاح و تجویز این دارو را كاهش و منطقی نماییم.

نورورزی همین طور اظهار نمود: سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بعنوان یكی از سازمان های تابعه وزارت دفاع به نیروهای مسلح خدمت رسانی میكند و ما متولی اقتصاد سلامت نیروهای مسلح هستیم. از اهداف مورد تاكید ما، توسعه خدمات برای ارائه به بیمه شدگان تحت پوشش است.

بر طبق این گزارش، رضا مساعد دبیر كمیته علمی همایش مرجعیت آنتی بیوتیك نیروهای مسلح در ادامه این نشست خبری درباره لزوم برگزاری همایش اظهار داشت: دارو یك كالای استراتژیك است كه برنامه ریزی درباره مصرف آن همواره حائز اهمیت بوده است؛ آنتی بیوتیك ها در بین داروهای مختلف دارای خاصیت های هستند كه با وجود مورد نیاز بودن، همواره بر ضرورت كاهش مصرف آنها تاكید می شود؛ ما در این راستا در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح اقداماتی انجام داده ایم.

منبع: