هزینه ۴۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت برای آزمایش های تیروئید

به گزارش آنی غذا مدیركل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینكه این سازمان در سال ۹۷ حدود ۴۰ میلیارد تومان بابت آزمایش های تیروئید پرداخت كرده است، اظهار داشت: بررسی های انجام شده نشان داده است كه انجام خیلی از این آزمایشات برای بیماران غیر ضروری می باشد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر حنان حاجی محمودی اضافه كرد: بیشترین هزینه آزمایش های سازمان مربوط به آزمایشات تیروئیدی همچون TSH، T۴ و T۳ است. این در شرایطی است كه جواب بیشتر آزمایش ها طبیعی بوده است و خیلی از آنها در فواصل كم و به صورت گوناگون برای بیمار تكرار شده اند.
وی ادامه داد: بر طبق راهنمای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تكرار آزمایش TSH در كمتر از ۱۲ هفته بجز در موارد عدم ثبات عملكرد تیروئید با نظر فوق تخصص غدد ضرورتی ندارد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، مدیركل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت افزود: در صورتیكه پزشكان بر طبق معاینات اولیه و راهنماهای بالینی ابلاغ گردیده از طرف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی عمل كنند، علاوه بر كاهش هزینه، موجب می شود كه سازمان بیمه سلامت بتواند حمایت خودرا برای تشخیص سایر بیماری ها همچون بیماری های ژنتیك بیشتر كند.

منبع: