روغن جامد مصرف نكنید

به گزارش آنی غذا روغن های نیمه جامد و چربی های جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع و ترانس هستند كه سلامت را تهدید می كند. نتایج تحقیقات نشان داده است كه مصرف چربی هایی كه میزان اسید چرب ترانس آنها بالا است سبب افزایش ریسك مبتلا شدن به بیماری های قلبی ـ عروقی می شوند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، اسیدهای چرب ترانس نسبت به اسیدهای چرب اشباع اثرات زیان بارتری دربر دارند و این چربی های جامد باعث افزایش كلسترول بدِ خون و گرفتگی رگ ها می شوند. همینطور مواد غذایی قنادی و غذاهای آماده مصرف و روغن زیتون های نباتی هیدروژنه نیمه جامد از مهم ترین منابع دریافت اسیدهای چرب اشباع در رژیم غذایی هستند.
جایگزین كردن چربی های جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع با روغن های مایع حاوی اسیدهای چرب غیراشباع باعث كاهش غلظت كلسترول خون می شوند. بنابراین است كه روغن مایع كه فاقد كلسترول است و اسیدهای چرب غیراشباع بالایی دارد، به روغن حیوانی یا چربی های جامد ارجحیت دارد.
برای جلوگیری از افزایش كلسترول خون، به جای روغن حیوانی، چربی های جامد و نیمه جامد، از روغن های خوراكی مایع كه اسید چرب ترانس كمتراز پنج درصد دارند و برای پخت غذا و سالاد مناسب هستند استفاده كنید؛ البته اگر احتیاج به مصرف روغن جامد داشتید بهتر است از نوع كم ترانس كه بر روی برچسب آنها نوشته شده است، استفاده كنید.