رییس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت مطرح كرد نظام سلامت، در حال پوست اندازی، ضرورت توسعه خودمراقبتی در كشور

به گزارش آنی غذا رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: نظام سلامت در حال پوست اندازی، تحول گفتمانی و حركت به سمت تضمین سلامت آتیه كشور است و در این راستا باید الزامات لازم مانند توانمندسازی اجتماع محور، توسعه سهم خودمراقبتی از كل مراقبت های سلامت، نظام سلامت الكترونیك شامل پرونده الكترونیك سلامت، نظام ارجاع، استقرار و توسعه پزشكی خانواده و حاكمیت راهنماهای بالینی، آماده و تكمیل شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر كیانوش جهانپور درباره حركت نظام سلامت به سمت تضمین سلامت شهروندان اضافه كرد: یكی از مهم ترین مسائل در زمینه تضمین سلامت جامعه، توانمندسازی اجتماع محور و عرضه آموزش های لازم در زمینه خودمراقبتی است و در واقع باید خودمراقبتی را یكی از قطعات مهم تضمین كننده سلامت جامعه دانست و امروز ۷۵ تا ۹۰ درصد خدمات سلامت عملا سهم خود مراقبتی است و تنها ۱۰ تا ۲۵ درصد خدمات بهداشتی و درمانی از جانب نظام ارائه خدمت ارائه می شود.

وی افزود: خودمراقبتی شامل اقداماتی است كه هر فرد، از دانش و مهارت خود بعنوان یك منبع استفاده می نماید تا به صورت مستقل، از سلامت خود مراقبت كند و در همه سطوح پیشگیری، درمان و بازتوانی قابل تعریف است؛ به این معنا كه تصمیم گیری درباره خود و با اتكا به خود و بر مبنای آموزش های مدون و همگانی اتفاق می افتد. البته این تصمیم گیری می تواند شامل مشورت و كسب كمك تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران هم اتفاق افتد.

جهانپور بیان كرد: خودمراقبتی فعالیتی است كه مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می دهند، اما گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان و جامعه پیرامونی هم گسترش پیدا می كند. یعنی فعالیت هایی كه افراد برای مراقبت از خود یا خانواده خود جهت حفظ سلامت و جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ها انجام می دهند را برای سایر افراد هم در حد بضاعت و توان انجام دهند.

رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تصریح كرد: در این زمینه معمولا مادر خانواده نقش مهم و اساسی دارد. در این زمینه، شیوه اصلی كار در كنترل سلامتی جامعه از راه كنترل عوامل ایجاد خطر و بیماری زا انجام می شود. البته باید توجه كرد كه خودمراقبتی رفتاری داوطلبانه و آموخته شده است. همینطور حق و مسئولیتی همگانی به حساب می آید كه افراد برای حفظ سلامت خود، خانواده و نزدیكان خود انجام می دهند. همینطور می توان خودمراقبتی را بخشی از نظام مراقبت های نوزادان، كودكان، نوجوانان و سالمندان هم دانست.

بنابر اعلام وبدا، او در آخر اضافه كرد: نظام سلامت ما ناگزیر از پوست اندازی و تحول گفتمانی است و اگر از گام دوم تحول نظام سلامت صحبتی می شود، در واقع سخن از یك تغییر پارادایم و تحول در گفتمان رایج سلامت است برای پاسخ دادن به نیازهای امروز و فردای جامعه ایرانی در حوزه سلامت.