نقش میكروب ها در شروع حمله قلبی

آنی غذا: نتایج یك بررسی نشان داده است میكروب ها در شروع حمله قلبی نقش كلیدی دارند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، تعدادی از محققان ایتالیایی در بررسی های خود دریافتند میكروارگانیسم های موجود در بدن می توانند در بی ثباتی پلاك های كرونری و حمله قلبی متعاقب آن نقش داشته باشند.
در این بررسی مشخص شد برخلاف باكتری های روده، باكتری های موجود در پلاك های كرونری مستعد التهاب هستند. علاوه بر این، بیماران مبتلا به سندرم حاد عروق كرونر (حمله قلبی) در مقایسه با بیمارانی با آنژین پایدار، دارای باكتری های مختلفی در روده هستند.
رژیم غذایی، استعمال سیگار، آلودگی هوا، سن و مصرف دارو همچون عوامل موثر بر فیزیولوژی سلولی، سیستم ایمنی و متابولیسم به حساب می آیند. تحقیقاتی كه در گذشته انجام گرفته از آن حكایت می كند كه این تاثیرات به واسطه میكروارگانیسم های موجود در دستگاه گوارش تغییر می كنند. در این مطالعه نقش میكروبیوم ها در بی ثباتی پلاك های كرونری مورد بررسی قرار گرفت.
در این مطالعه ۳۰ بیمار مبتلا به سندرم حاد عروق كرونر و ۱۰ فرد با آنژین پایدار مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه میكروبیوم موجود در نمونه مدفوع و پلاك های كرونری نشان دهنده وجود تركیب مختلف در آنها بود. درحالیكه باكتری های موجود در مدفوع تركیب ناهمگنی دارد، پلاك های كرونری نیز حاوی میكروب هایی با فنوتیپ های مستعد التهاب است.
به گزارش مدیكال اكسپرس، یكی از پژوهشگران این مطالعه اظهار داشت: این وضعیت نشان دهنده ابقای انتخابی باكتری های مستعد التهاب در پلاك های آترواسكلروتیك است كه می توانند واكنش های التهابی و از بین رفتن پلاك را به همراه داشته باشند. همین طور ساختار میكروبیوم روده در بیماران مزمن و پایدار متفاوت می باشد. تركیب های شیمیایی مختلف تولیدشده توسط این باكتری ها بر بی ثباتی پلاك و حمله قلبی بعد آن تاثیر دارد.

منبع: