نتایج تحقیقات نشان می دهد؛ آب انار رشد مغز جنین را تقویت می كند

آنی غذا: مطالعات نشان می دهد نوشیدن اب انار در طول حاملگی سبب بهبود رشد مغز و اتصالات مغزی جنین می شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، آب انار سرشار از پلی فنول های است كه قادر به عبور از مانع خون-مغز هستند. پلی فنول ها كه شامل تانیك اسید و اِلاگیتانین ها هستند قسمتی از گروه آنتی اكسیدان های موجود در خیلی از مواد خوراكی و نوشیدنی ها همچون مغزیجات آجیلی، توت ها، و چای ها هستند. «تری ایندر»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان بریگام و زنان آمریكا، در این زمینه می گوید: «مطالعه ما شواهدی در مورد تاثیرات محافظتی برای جنین های قرارگرفته در معرض آب انار در رحم را نشان داده است.» ایشان سپس می افزاید: «این یافته ها بر اهمیت تحقیق در مورد تاثیرات پلی فنول ها در محافظت از اعصاب در جنین های در معرض خطر تاكید دارد.» پژوهشگران در این مطالعه، مشاهده نمودند بانوانی كه در طول حاملگی آب انار مصرف می كردند بهبود شبكه كابلی مغز و رشد مغز جنین شان به مراتب بهتر بود.

منبع: