در مراسم رونمایی از داروی ایرانی مطرح شد پیشبینی بروز ۱۰۰ بیماری نوپدید در دنیا، تولید دارویی كه جان نوزادان نارس را نجات می دهد

به گزارش آنی غذا عضو هیات علمی دانشگاه تهران و انستیتوپاستور اظهار داشت: كشورهای شمال یا توسعه یافته در جهت اعمال سیاست های آپارتاید نژادی به دنبال محروم نگه داشتن كشورهای جنوب از داروهای بیماری های نوپدید هستند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، محمدرضا مخبر دزفولی در مراسم رونمایی از داروی ایرانی زجر تنفسی نوزادان كه امروز یكشنبه سوم شهریور با حضور وزیر بهداشت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در كرج برگزار شد، اظهار نمود: طبق پیشبینی های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ بیشتر از ۱۰۰ بیماری نوپدید در دنیا ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینكه كشورهای شمال یا توسعه یافته در جهت اعمال سیاست های آپارتاید نژادی به دنبال محروم نگه داشتن كشورهای جنوب از داروهای بیماری های نوپدید هستند، اضافه كرد: ما به دنبال سلامت آحاد بشر هستیم و امیدواریم بتوان با تعامل بین رشته ای در جنگ های آینده كه هدفشان نابودی بشر است، پیروز شویم.
وی توضیح داد: علوم جدا از هم نیستند و نمی گردد مرزی برای آنها قائل شد و اگر به دنبال ایجاد جریان قوی علمی در دنیا هستیم، باید به اصل تعامل بین رشته ای دقت كنیم.
مخبر دزفولی تصریح كرد: بقای كشورها به حوزه بیوتكنولوژی وابسته است، بنابراین باید با حساسیت بیشتری در این عرصه كار نماییم.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران توضیح داد: داروی سورفكتانت داروی خاصی است كه ممكن بود در آینده به واسطه تحریم ها در واردات آنها با مشكل مواجه شویم و مجبور شویم با قیمت بالا خریداری نماییم.
وی اظهار نمود: متخصصان كودك نگرانی هایی از دسترسی به این دارو داشتند كه با تولید داخلی آن این دغدغه برطرف شده است.
وی اظهار داشت: با تولید این دارو حدود ۶۵ هزار نوزاد نارس از خطر مرگ نجات پیدا می كنند.
مخبر اضافه كرد: این دارو از كیفیت بالایی برخوردار می باشد و تست های پیچیده را پشت سرگذاشته و با استفاده از آن نوزادان زودرس می توانند به راحتی نفس بكشند.