عضو كمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران خبر داد اجرای فاز اول نظام ارجاع در شهرداری تهران

به گزارش آنی غذا در جلسه امروز شركت شهر سالم شهرداری تهران با اعضای كمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجلس، پیشنهاد تشكیل كارگروه مشترك به منظور پایش و رصد سلامت پایتخت و همینطور الگوسازی این شركت برای دیگر شهرهای كشور عنوان شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، ناهید خداكرمی در مورد جلسه اعضای كمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با مدیران شهری با اشاره به اینكه مهم ترین هدف این جلسه آشنایی نمایندگان سایر شهرها با فعالیت های شركت شهر سالم بعنوان شركت زیرمجموعه شهرداری است، درباره این شركت اظهار داشت: مهم ترین مأموریت این شركت عرضه خدمات بهداشتی و درمانی به كاركنان شهرداری است و در همراه آن مسائل مهم شهری را كه به شكلی با سلامت كلیه شهروندان ارتباط دارد را همیاری می كند.
عضو كمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینكه اساسنامه شركت شهر سالم، كاركنان شهرداری را پوشش می دهد، تصریح كرد: وظیفه وزارت بهداشت، دسترسی سریع و آسان به خدمات درمانی دغدغه هر سازمانی است تا كاركنان در اسرع وقت به آن دسترسی داشته باشند. خوشبختانه شركت شهرسالم در این زمینه پیشرو است.
خداكرمی افزود: شركت شهر سالم و شهرداری تهران تصمیمی برای افزایش خدمات درمانی خود ندار؛ د بلكه هدف این است كه خدمات سطح بندی شده و نظام ارجاع را در شهرداری پیاده كند.
وی در مورد طرح نظام ارجاع، بیان كرد: این طرح در حال تكمیل است و امیدواریم تا آخر سال ۹۸، حداقل در فاز اول همه بازنشستگان (۱۷ هزار نفر) دارای پرونده الكترونیك سلامت شوند و در فاز بعدی كلیه خانوارهای كاركنان شهرداری به خدمات سطح اول دسترسی داشته باشند. باید دریافت خدمات تخصصی بر اساس نظام ارجاع باشد، نه اینكه رفتن به صورت مستقیم باشد. امیدواریم شهرداری تهران الگویی برای بقیه شهرها و همینطور كمكی برای وزارت بهداشت به منظور پیاده كردن نظام ارجاع باشد.
درحاشیه بازدید اعضای كمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از مجموعه شركت شهر سالم، محمدحسین قربانی – نایب رییس كمیسیون بهداشت مجلس بیان كرد: چندین سال است كه شركت شهر سالم شهرداری تهران با هدف عرضه خمات بهداشتی درمانی به طور گسترده در پایتخت مشغول به فعالیت است. آن چیزی كه باید به نام شركت شهر سالم مورد توجه قرار گیرد، پیوست سلامت در همه ابعاد همچون بهداشت، سلامت روان، كار و بهداشت حرفه ای است.
وی با اشاره به اینكه مقرر است استراتژی برای چشم انداز این شركت نوشته شود، خاطرنشان كرد: در آینده ای نزدیك شركت شهر سالم به سیستم الكترونیك وزارت بهداشت وصل خواهد شد. همینطور اگر در حوزه های مختلف سلامت شهر، كمیسیون بهداشت مجلس بتواند كمكی به این شركت كند، از آن دریغ نخواهد كرد.
قربانی با تاكید براینكه یكی از وظایف اصلی شركت شهر سالم توجه به بخش درمان مراجعان است، تصریح كرد: نباید كاركنان شهرداری به صورت مجانی خدمات درمانی دریافت نمایند و دیگر افراد خارج از شهرداری با یك تعرفه عمومی-غیردولتی از آن بهره مند شوند، بلكه باید این تعرفه برای همه یكسان باشد.
نایب رییس كمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینكه نگاه ما عدالت و دریافت خدمات پایه سلامت در یك سطح است، اظهار داشت: عدالت اجتماعی در سلامت همگانی باید نمود پیدا كند. راه اندازی سیستم ارجاع دو مزیت دارد كه عبارتند از مدیریت منابع مجموعه و هدایت بیماران جهت دریافت خدمات درمانی.
بنا براعلام شهرنوشت، در ادامه ابوالفضل سروش – عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینكه كمیسیون بهداشت به صورت هفتگی و ماهانه با جامعه سلامت تهران و كل كشور جلساتی برگزار می نماید، تصریح كرد: جلسه امروز به نحوه روند مسائل بهداشت و درمان در شهرداری تهران اختصاص داده شد تا از نزدیك با روند مسائل بهداشتی و درمانی شركت شهر سالم و خدماتی كه به پرسنل شهرداری عرضه می دهد، آشنا شویم. در روند این بازدید عنوان شد كه آیا این شركت می تواند الگویی برای بقیه شهرهای كشور باشد یا خیر.
سروش با اشاره به اینكه اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استان های مختلف كشور هستند، اظهار داشت: اگر شركت شهر سالم پتانسیل داشته باشد در آینده می تواند الگویی برای بقیه كلانشهرها و حتی شهرهای كوچك باشد.