عابدی بیان كرد ورود نهادهای امنیتی به مبحث فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی

به گزارش آنی غذا یك عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینكه «سازمان های حقوقی و نهادهای امنیتی به مبحث فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی ورود كرده اند»، اظهار داشت: باید نهادهای امنیتی، قضایی و مدیریتی كشور متخلفان را شناسایی كرده تا با معرفی آنها ابهام زدایی شود.
حیدرعلی عابدی در گفتگو با ایسنا در توضیح آخرین وضعیت پرونده فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی اظهار داشت: اخیراً كمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه ای در محل سازمان غذا و دارو برای پاسخ گویی به سوالات و مشخص شدن ابعاد فساد برگزار كرد، طبق توضیحات داده شده وزارت بهداشت می داند ارزهای دولتی گرفته شده كجا رفته است منتها منتظرند مبحث توسط مراجع حقوقی اعلام گردد چون نمی توانند اسامی را از نظر حقوقی اعلام كنند.
وی توضیح داد: مشخص است چهار شركت داروئی ارز و پول گرفته ولی دارو و تجهیزات وارد نكرده اند بنابراین این ابهام كه پول گم شده و دولت نمی تواند پیدا كند، درست نیست، هم اكنون هم سازمان های حقوقی و نهادهای امنیتی ورود پیدا كرده و مشغول پیگیری مسئله هستند، بطور قطع كسانی كه به بیت المال خیانت كرده اند رها نمی شوند.
این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه دا: ما منتظر اعلام نتیجه از راه مراجع قانونی هستیم. در این پرونده سه حالت وجود دارد؛ اینكه این شركت ها ارز دولتی گرفته و به جای دارو جنس دیگری آورده اند یا اینكه دارو را وارد كرده و توزیع نكرده تا به قیمت بیشتری بفروشند یا اینكه اساساً ارز گرفته و هیچ جنسی وارد نكردند. هم اكنون باید نهادهای امنیتی، قضائی و مدیریتی كشور متخلفان را شناسایی كرده و با معرفی آنها ابهام زدایی كنند.
عابدی با تاكید بر اینكه «باید از تكرار اینگونه اتفاقات جلوگیری كرد» اظهار داشت: در این راستا قرار شد سامانه شفاف سازی به روزتر شود یعنی به جز موارد در رابطه با تحریم، مبادلات در سامانه ای شفاف ثبت گردد. در موارد در رابطه با تحریم هم كانال های ارتباطی كشور و نهادهای نظارتی در جریان مبادلات قرار گیرند. تاكید ما بر این است كه مناقصه ها هم با دقت بیشتری صورت گیرد و این كار زیر نظر سازمان غذا و دارو نباشد بلكه معاونت توسعه وزارت بهداشت مناقصه ها را در دست گیرد.
به قول وی كمیته چهارجانبه ای متشكل از كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان غذا و دارو، شركتهای دارویی و مركز پژوهش های مجلس تشكیل شده تا برای پیشگیری از تكرار چنین اشتباهاتی راهكارهایی اندیشیده شود.