بستری ۴۳ زائر ایرانی خانه خدا در بیمارستان های سعودی و هلال احمر

به گزارش آنی غذا رئیس مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با بیان آخرین آمار عرضه خدمات درمانی به زائران ایرانی حج تمتع تا هفتم مرداد، اظهار داشت: تا آخر روز ششم مرداد ۷۱ هزار و ۷۷۶ ویزیت زائران در مكه انجام شده و تا كنون ۴۳ زائر بیمار در بیمارستان های سعودی و هلال احمر بستری هستند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر محمد تقی حلی ساز با بیان گزارش عملكرد مراكز درمانی هلال احمر در حج در مدینه از ۱۷تیر ماه و ابتدای عملیات درمانی حج در مكه از ۲۱ تیر ماه تا آخر روز یكشنبه ۶ مرداد، اظهار داشت: ۱۲۶ هزار و ۴۱۸ مورد انواع خدمات درمانی به زائران در مدینه و مكه عرضه شده كه ۳۷۱ مورد آن دریافت خدمات بستری بوده است.
وی اظهار داشت: بر این اساس مجموع خدمات عرضه شده شامل بستری، پاراكلینیك، پرستاری، مددكاری و امداد و انتقال در بیمارستان هلال احمر در مكه از ۲۱ تیر تا آخر ۶ مرداد، ۹۰ هزار و ۸۹۹ مورد و در مراكز درمانی مدینه از ۱۷ تیر تا آخر ۵ مرداد، ۳۵ هزار و ۵۱۹ مورد بوده است.
وی اظهار داشت: تا آخر روز یكشنبه ۶ مرداد، در مجموع ۹۰ هزار و ۸۹۹ مورد خدمات درمانی در مكه عرضه شده است كه از این میان ۳۷۲ مورد خدمات بستری و ۵ هزار و ۱۷۳ مورد خدمات پاراكلینیكی در مكه بوده است.
رئیس مركز پزشكی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اشاره به بستری ۳۲ زائر در بیمارستان هلال احمر و بستری ۱۱ زائر در بیمارستان های سعودی، اضافه كرد: بعلاوه در بیمارستان و مراكز درمانی مكه و مدینه در مجموع ۷۱ هزار و ۷۷۶ مورد ویزیت در مطب ها و مجموعه های درمانی، ۶ هزار و ۵۶۷ مورد ویزیت تخصصی، یك هزار و ۸۷۵ مورد خدمات مددكاری، امداد و انتقال و ۱۶ هزار و ۶۴۲ مورد خدمات پرستاری عرضه شده است.
بر مبنای اعلام روابط عمومی مركزپزشكی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، وی اظهار داشت: در این مدت در مراكز درمانی مكه و مدینه در مجموع ۳۲ هزار و ۱۱۰ مورد خدمات نسخ داروخانه ای به زائران عرضه شده است.