هشدار جدی WHO در مورد مضرات سیگار الكترونیك

به گزارش آنی غذا سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام نمود: بدون شك سیگارهای الكترونیكی برای سلامت مضر هستند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، این سازمان با تاكید بر مضر بودن مصرف سیگارهای الكترونیكی برای سلامتی به افرادی كه برای ترك سیگار به این نوع سیگار روی می آورند اخطار داد.
مصرف سیگارهای الكترونیكی كه در جهان به صورت فزاینده ای گسترش پیدا كرده بگونه ای طراحی شده كه مصرف كنندگان، نیكوتین مایع را استنشاق می كنند و این وسیله، سیاست گذاران در سراسر جهان را نسبت به یك عامل جدید اعتیادآور در جوانان نگران كرده است.
سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینكه استفاده از این نوع سیگار نسبت به سیگارهای دیگر فرد را در معرض میزان كمتری از مواد سمی قرار می دهد، اعلام نمود: با این وجود مصرف سیگارهای الكترونیكی خطرات جدی را متوجه سلامت فرد می كند.
همینطور شواهد كافی وجود ندارد كه تایید كند استفاده از سیگارهای الكترونیكی كمك می نماید افراد سریع تر سیگار را ترك كنند.
شركت های بزرگ دخانیات معتقدند سیگارهای الكترونیكی ضرر كمتری برای سلامت دارند و به افراد سیگاری كمك می نماید تا به دنبال جایگزین ایمن تری باشند.
هرچند سازمان جهانی بهداشت اخطار داده این اطلاعات اشتباه كه توسط شركت های دخانیات در مورد سیگارهای الكترونیكی منتشر می شود تهدید جدی و واقعی است.
محدودیت ها در مورد استفاده از سیگارهای الكترونیكی در سراسر جهان رو به افزایش است. برای مثال ماه گذشته در سان فرانسیسكو فروش و تولید این محصولات ممنوع گردید.
به گزارش مدیكال اكسپرس، درچین هم كه نزدیك به یك سوم مصرف كنندگان سیگار زندگی می كنند در جهت محدود كردن استفاده از سیگارهای الكترونیكی برنامه ریزی هایی در حال انجام می باشد.