فعالیت یك سوم شركت های دانش بنیان در بخش سلامت

آنی غذا: رئیس كمیسیون توانمندسازی و توسعه فناوری انجمن شركت های دانش بنیان سلامت با تاكید بر اینكه یك سوم شركت های دانش بنیان در بخش سلامت فعالیت دارند، اظهار داشت: ما به منظور پشتیبانی از شركت های نوپا خدماتی چون توانمندسازی، حقوقی، مالی و بیمه ای به این شركت ها ارائه خواهیم كرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر محمدرضا كمپانی در دومین گردهمایی مدیران شركت های دانش بنیان حوزه سلامت با تاكید بر اینكه یك سوم شركت های دانش بنیان در بخش سلامت فعالیت دارند، اضافه كرد: بر این اساس تأسیس انجمنی برای رفع چالش های شركت های دانش بنیان این حوزه احساس می شد و با اهتمامی كه صورت گرفت، این انجمن تشكیل شد.
وی با اشاره به اینكه در این انجمن سه كمیسیون طراحی شده است، اظهار نمود: یكی از آنها كمیسیون توانمندسازی و توسعه فناوری است كه تلاش دارد حمایت های لازم را در امتداد توانمندسازی خصوصاً به شركت های نوپا عرضه نماید.
كمپانی با تاكید بر اینكه در این كمیسیون فعالیت ها ما به چهار دسته تقسیم می شود، تصریح كرد: یكی از آنها توانمندسازی و تحقیق و توسعه است؛ چونكه ما شاهد بودیم خیلی از شركت ها مسیری را كه طی كرده اند، مسیر صحیحی نبوده، در نتیجه فعالیت آنها به نتیجه مناسبی ختم نمی گردد.
رئیس كمیسیون توانمندسازی و توسعه فناوری انجمن شركت های دانش بنیان سلامت، ارائه خدمات توانمندسازی، شناسایی استانداردها، نمونه سازی و تجاری سازی را همچون خدمات این كمیسیون در بخش توانمندسازی دانست.
وی حمایت های مالی و بیمه ای، حمایت های اقتصادی (تهیه طرح اقتصادی و جذب سرمایه گذاری) و خدمات حقوقی را از دیگر خدمات این كمیسیون به شركت های دانش بنیان دانست.
كمپانی ابراز امیدواری كرد كه در این كمیسیون كمك های مناسبی به شركت های دانش بنیان حوزه سلامت ارائه شود و اشاره كرد: ما آماده هستیم تا شركت های دانش بنیان جذب این كمیسیون شوند و ما هیچ محدودیتی از لحاظ تعداد اعضا نخواهیم داشت.

منبع: