سرپرست سازمان غذا و دارو اعلام كرد پیگیری تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشكی، نقدینگی مشكل جدی تولیدكنندگان

به گزارش آنی غذا سخنگوی قرارگاه سازمان غذا و دارو یكی از مهم ترین مسائل مطرح شده در جلسات قرارگاه را پیگیری تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشكی عنوان نمود و اظهار داشت: اولویت تخصیص ارز هم در این جلسات بررسی می شود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر محمدرضا شانه ساز با اشاره به محوریت مسائل مطرح شده در جلسات قرارگاه سازمان غذا و دارو، اظهار نمود: جلسات قرارگاه هر هفته با حضور معاونان ارشد وزارتی، اعضای قرارگاه و در رأس آن مقام عالی وزارت برگزار می گردد.

وی ادامه داد: تأمین و تخصیص ارز شركت های دارویی و تجهیزات پزشكی ازجمله مهم ترین مسائلی است كه در این نشست مطرح، مشكلات احتمالی بررسی و راهكارهایی با هماهنگی دقیق درون بخشی و برون بخشی عرضه می شود.

سرپرست سازمان غذا و دارو بابیان اینكه میزان تأمین و تخصیص ارز شركت های دارویی و تجهیزات پزشكی در سه ماهه گذشته اعداد و ارقام قابل دفاعی است، اضافه كرد: این مورد نشان داده است كه مشكلی برای تخصیص ارز نداشتیم و ارز موردنیاز شركت های دارویی و تجهیزات پزشكی تأمین شده است.

وی تصریح كرد: خیلی از موارد و مشكلات مطرح شده در جلسات قرارگاه ازجمله مسائل مرتبط به بانك مركزی و كلان دولت توسط شخص وزیر پیگیری و برطرف می شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، شانه ساز با اشاره به مشكل تأمین نقدینگی شركت های تولیدكننده دارو و تجهیزات پزشكی، اظهار داشت: هم اكنون مشكل نقدینگی بیشتر از ارز خویش را نشان می دهد، به صورتی كه با توافق های صورت گرفته با گمرك برای دریافت حداقل اسناد برای تمدید، حتی بیشتر از یك مرتبه تمدید می شود؛ چونكه باوجود تخصیص ارز و رسیدن آن به بانكهای عامل، شركت های دارویی و تجهیزات پزشكی با مشكل تأمین نقدینگی مواجهند.

وی خاطرنشان كرد: در جلسات قرارگاه مقرر شد پیگیری هایی در مورد تأمین نقدینگی شركت های تولیدكننده دارو و تجهیزات صورت گیرد تا در بعد نقدینگی هم بتوانیم به این شركت ها كمك نماییم.

سرپرست سازمان غذا و دارو تصریح كرد: یكی دیگر از موارد مطرح شده در جلسات قرارگاه مبحث اولویت تخصیص ارز است كه مقرر شد سازمان غذا و دارو در جلسات آتی گزارشی را آماده كند تا در مورد اولویت های دارو و تجهیزات پزشكی تصمیم گیری شود.