در پژوهشكده علوم غدد درون ریز و متابولیسم انجام شد بررسی اثرات پیش دیابت، از پیش دیابت تا بیماری های قلبی، عروقی و مرگ و میر

به گزارش آنی غذا مركز بیماری های متابولیك پژوهشكده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در بستر ˮمطالعه قند و لیپید تهرانˮ و در جهت بررسی نتایج بیماری های غیرواگیر به بررسی تأثیرات وضعیت پیش دیابت طی سالیان بر مردان و زنان پرداخت.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، حالت “پیش دیابت” به وضعیتی اطلاق می شود كه فرد قندخون طبیعی ندارد ولی در عین حال مبتلا به دیابت هم نیست، به این مفهوم كه قند خون ناشتای فرد بین ۱۰۰ تا ۱۲۶ است.
مركز بیماری های متابولیك پژوهشكده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در بستر مطالعه قند و لیپید تهران و در جهت بررسی نتایج بیماری های غیر واگیر به بررسی تأثیرات وضعیت پیش دیابت طی سالیان بر مردان و زنان پرداخت و بر حسب این بررسی نشان داده شد كه پیش دیابت در زنان و مردان اثرات متفاوتی دارد.
دكتر فرزاد حدائق، رئیس مركز تحقیقات بیماری های متابولیك در این زمینه اظهار نمود: قند ناشتای مختل در خانم ها سبب افزایش ریسك بیماری فشار خون می شود.
مجری این طرح پژوهشی در عین حال متذكر شد: این پدیده در مردان افزایش احتمالی ابتلاء به بیماری مزمن كلیوی و سكته های مغزی را به دنبال دارد.
او همینطور به بالاتر بودن خطر بروز بیماری عروقی قلبی در زنان مبتلا به اختلال قندخون دو ساعته اشاره نمود و خاطرنشان كرد: اختلال قند خون دوساعته عبارتست از میزان قند خون بین ۱۴۰ تا ۱۹۹، دو ساعت بعد از تست تحمل گلوكز.
به گزارش روابط عمومی پژوهشكده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، این استاد دانشگاه بعنوان نتیجه حاصل از این پژوهش اظهار داشت: در نظر گرفتن این تفاوت ها می تواند باعث افزایش كارایی در برخورد بالینی با افراد پیش دیابتی و هم طراحی برنامه های غربالگری شود.