پیش گیری از بلوك قلبی با كنترل دو علامت حیاتی

آنی غذا: بررسی ها نشان می دهد: كنترل قند و فشار خون از خطر مبتلاشدن به بلوك قلبی پیشگیری می كند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، محققان بر این باورند: كنترل كردن میزان فشار خون و قند خون می تواند از نوعی اختلال آریتمی قلبی (غیرطبیعی بودن ریتم قلب) موسوم به بلوك قلبی پیشگیری كند.
محققان دانشگاه كالیفرنیا برمبنای مطالعه روی اطلاعات پزشكی بیشتر از ۶۰۰۰ فرد ۳۰ ساله و بالاتر در فنلاند به این نتایج دست پیدا كردند. محققان در مدت زمان انجام این مطالعه مشاهده نمودند ۵۸ نفر از این افراد بطور میانگین در مدت ۲۵ سال گرفتار عارضه بلوك قلبی شده اند.
بلوك قلبی زمانی اتفاق می افتد كه سیگنال های الكتریكی بین چهار حفره قلبی با اختلال روبرو می شود. هر افزایش ۱۰ میلی متر جیوه در فشار خون سیستولیك سبب می شود احتمال مبتلاشدن به بلوك قلبی ۲۲ درصد بیشتر شود. همین طور افزایش قند خون ناشتا احتمال مبتلاشدن به این عارضه قلبی را حدود ۱۹ درصد بیشتر می كند.
محققان آمریكایی اظهار داشتند: ۴۷ درصد از ۵۸ مورد عارضه بلوك قلبی با كنترل فشار خون و ۱۱ درصد از آن با كنترل قند خون ناشتا قابل پیشگیری بوده است.
به گزارش آنی غذا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، از دیگر شاخصهای در رابطه با خطر بلوك قلبی در بین افراد شركت كننده در این بررسی، می توان به سن و سابقه نارسایی قلبی یا حمله قلبی اشاره نمود.

منبع: