معدوم سازی بیشتر از ۳۱۲ هزار كیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی طی ماه رمضان

به گزارش آنی غذا مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت اقدامات بهداشت محیط در ماه مبارك رمضان تا شانزدهمین روز این ماه، برپایه برنامه «بهداشت محیط در سلامت رمضان» را شرح داد.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا حمید انصاری اظهار داشت: طی این مدت تعداد ۲۳۸ هزار و ۸۰۲ مورد بازرسی بهداشت محیطی از مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی، مساجد و اماكن متبركه صورت گرفته است.

وی اضافه كرد: بازرسی بهداشت محیطی از مراكز و اماكن و رستوران های بین راهی ۴۶۹۰ مورد و بازرسی های بهداشت محیطی از مراكز تهیه زولبیا، بامیه ۹۲۴۹ مورد طی این مدت به انجام رسیده است.

انصاری تعداد بازرسی بهداشت محیطی از مراكز تهیه و عرضه آش و حلیم را ۸۲۲۵ مورد و بازرسی از شیرینی فروشی ها و قنادی ها را ۱۹ هزار و ۲۹۶ مورد ذكر كرد.

وی ضمن اشاره به انجام بازرسی های مشترك در این مدت اظهار داشت: بازرسی های مشترك با دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط بخصوص با تعزیرات ۱۰ هزار و ۷۵۵ مورد بوده است.

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت اضافه كرد: تا شانزدهمین روز ماه مبارك رمضان به میزان ۳۱۲ هزار و ۶۲ كیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در سراسر كشور معدوم شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در این مدت تعداد موارد سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی ۱۹۲ هزار و ۸۲۸ مورد و تعداد موارد كلرسنجی آب ۳۳۸ هزار و ۵۴۶ مورد بوده است.

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت تصریح كرد: زولبیا و بامیه و همینطور آش و حلیم فقط می بایست از واحدهای صنفی مجاز خریداری شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، انصاری در انتها از هموطنان خواست موارد تخلف های بهداشتی را به سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.