افزایش مرگ ناشی از نارسایی قلبی در آمریكایی های زیر ۶۵ سال

به گزارش آنی غذا نتایج مطالعه انجام شده در آمریكا نشان داده است موارد مرگ و میر ناشی از نارسایی قلبی در افراد كمتر از ۶۵ سال در این كشور رو به افزایش است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، تعدادی از دانشمندان دانشگاه نورت وسترن در آمریكا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته اعلام كردند: نرخ مرگ و میر بر اثر نارسایی قلبی رو به افزایش است و این افزایش در افراد كمتر از ۶۵ سال بیشتر متداول می باشد كه عامل مرگ زودهنگام بشمار می رود.
محققان در این مطالعه به بررسی اطلاعات پزشكی بیشتر از ۴۷ میلیون نفر در آمریكا در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ پرداختند. آنها همینطور عوامل دخیل و اصلی در مرگ و میر ثبت شده در این بازه زمانی را مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه مشخص شد كه نرخ مرگ و میر ناشی از نارسایی قلبی از سال ۲۰۱۲ افزایش داشته است. این افزایش در میزان مرگ و میر درحالیست كه طی دهه گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای در حوزه پزشكی و درمان نارسایی قلبی بدست آمده است.
به قول محققان افزایش مرگ و میر زودهنگام ناشی از نارسایی قلبی در بین مردان سیاه پوست كمتر از ۶۵ سال بیشتر بوده و برآورد شده است كه شش میلیون بزرگسال در آمریكا نارسایی قلبی داشته اند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، محققان آمریكایی اعتقاد دارند كه چاقی و شیوع دیابت سبب شده بهبود بدست آمده در كاهش مرگ و میر ناشی از نارسایی قلبی در راه معكوس قرار گیرد.