با حضور معاون رییس جمهور و وزیر بهداشت صورت گرفت رونمایی از یك واكسن دامی و پادزهر نیش عقرب و مار

به گزارش آنی غذا دو داروی مركز رشد فناوری فرآورده های بیوتكنولوژی با حضور معاون علمی وفناوری رئیس جمهور و وزیر بهداشت رونمایی گردید.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهور و سعید نمكی وزیر بهداشت از دو داروی جدید مركز رشد فناوری فرآورده های بیوتكنولوژی رونمایی گردید.

واكسن طاعون نشخواركنندگان كوچك همچون این محصولات بود. این واكسن برای طاعون نشخواركنندگان كوچك چون گوسفند و بز استفاده می شود؛ عنوان این واكسن PPR است.
محصول دیگر پادزهر ۶ ظرفیتی نیش عقرب و مار است. این محصول با عنوان اسكوفب عرضه شده است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، امروز در مجموع از ۶ داروی ایرانی كه توسط محققان در شركت های دانش بنیان ایرانی در حوزه سرطان، دیابت و در حوزه دام به تولید رسیده اند با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و استاندار البرز در شهرك صنعتی اشتهارد رونمایی به عمل آمد.