قدردانی وزیر بهداشت از رئیس ستاد كل نیروهای مسلح

به گزارش آنی غذا وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس ستاد كل نیروهای مسلح از اقدامات انجام شده توسط وی و همكارانش در مورد هفته سلامت ۱۳۹۸ قدردانی كرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، در متن نامه دكتر سعید نمكی به سرلشكر پاسدار باقری آمده است: «بازگشت به رونوشت نامه شماره ۷/۳۱۶۵/۱/۲۲۱۵ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۹ درمورد هفته سلامت ۱۳۹۸ بدین وسیله از اقدامات انجام یافته توسط جنابعالی و همكاران گرانقدرتان تشكر می نمایم.»