نماینده وزیر بهداشت در مناطق محروم كشور منصوب گردید

آنی غذا: وزیر بهداشت در حكمی یوسف صدیقی را بعنوان مشاور و نماینده خود در نقاط محروم كشور منصوب نمود.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، در متن حكم دكتر سعید نمكی آمده است: « با عنایت به سوابق بهادار جنابعالی، بدینوسیله بعنوان مشاور و نماینده ویژه اینجانب در نقاط محروم منصوب می شوید.
بدیهی است بررسی نقاط ضعف و قوت در خدمت رسانی به مردم نقاط محروم كشور و تهیه نقشه راه توسعه زیرساخت های مناطق مذكور با همكاری معاونت های ذیربط از مسئولیت های اساسی جنابعالی است. امید است با اتكال به خداوند بزرگ و بهره گیری از كلیه ظرفیت های درون و بیرون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در رسیدگی به نقاط محروم و كمتر برخوردار كشور موفق باشید.»

منبع: