متخصصان انگلیسی هشدار دادند آلودگی هوا عامل ابتلای افراد غیرسیگاری به سرطان ریه

به گزارش آنی غذا كارشناسان سلامت در انگلیس اخطار دادند: میزان مبتلا شدن به سرطان ریه در بین افراد غیر سیگاری به علت قرار گرفتن در معرض هوای آلوده و سمی افزایش یافته است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، این گروه از كارشناسان با اشاره به اینكه موارد مبتلا شدن به سرطان ریه در بین افراد غیرسیگاری افزایش یافته، اظهار داشتند: قرار گرفتن در معرض هوای سمی علت این افزایش است اما خیلی از پزشكان و سیاستمداران از گستردگی این مشكل آگاهی ندارند.
آمار نشان داده است هر ساله در انگلیس حدود ۶۰۰۰ نفر به رغم اینكه استعمال سیگار ندارند یا تعداد سیگار مصرفی آنان خیلی كم است به علت مبتلا شدن به سرطان ریه جان خویش را از دست می دهند.
متخصصان انگلیسی اظهار داشتند: از سال ها قبل سرطان ریه همچون بیماری های در رابطه با استعمال سیگار شناخته شده است. ارتباط بین استعمال سیگار و مبتلا شدن به سرطان ریه حائز اهمیت می باشد اما بررسی های اخیر نشان دهنده لزوم آگاه ساختن پزشكان و سیاستمداران نسبت به دیگر فاكتورهای خطرزا در بروز این بیماری همچون آلودگی هوا در محیط های بسته و باز است.
درحالیكه استعمال سیگار از تاثیرگذارترین فاكتورهای موثر در خطر مبتلا شدن به سرطان ریه است آلودگی هوا و دود ناشی از مواد سوختنی و قرار گرفتن در معرض دود سیگار هم می تواند در مبتلا شدن به این بیماری موثر باشد.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، محققان تاكید كردند: زنان حتی اگر استعمال سیگار نداشته باشند بیشتر مستعد مبتلا شدن به این نوع سرطان هستند.