هنگام مسمومیت با قارچ سمی چه كنیم؟

به گزارش آنی غذا مسمومیت با قارچ های سمی بسیار خطرناك و تشخیص قارچ سمی و غیرسمی از روی ظاهر آن بسیار مشكل است.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، لازم است كه از مصرف قارچ های خودرو و جمع آوری شده توسط افراد عادی یا قارچ هایی كه به صورت فله ای عرضه می شوند، خودداری شود و تنها از قارچ های تولیدی توسط مراكز مجازی كه دارای مجوز هستند، مصرف شود.

بر خلاف باور عموم تشخیص قارچ سمی از غیر سمی كار ساده ای نیست. تشخیص و افتراق انواع قارچ های سمی از انواع غیر سمی، امری علمی است و تنها بر مبنای آزمایش های تخصصی گیاه شناسی و شیمیایی و توسط متخصصان و كارشناسان مجرب امكان پذیر خواهد بود ازاین رو امكان شناسایی آنها تنها بر مبنای خصوصیات ظاهری مانند شكل، رنگ، بو، مزه، قوام یا محل رویش توسط افراد عادی وجود ندارد و نباید به سفارش های بعضی از افراد عادی در تشخیص انواع سمی از انواع غیر سمی قارچ توجه كنید. لازم به ذكر است مصرف قارچ ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلی و وحشی هم نشان دهنده غیرئسمی بودن آنها برای انسان نیست.
رعایت چه نكاتی در مصرف قارچ ضروری است؟
هرگز قارچ ها را به صورت خام و به مقدار زیاد مصرف نكنید حتی بعضی از سموم موجود در قارچ ها همچون سم آماتوكسین عامل سمیت كبدی و كلیوی مقاوم به حرارت هستند و فرآیندهای آماده سازی غذا مانند كباب كردن، آب پز كردن، سرخ كردن، بخار پز كردن قادر به تخریب آنها نیستند. پس قدم اول انتخاب قارچ سالم و غیر سمی سپس نحوه مصرف صحیح است.
هنگام مسمومیت با مصرف قارچ سمی چه باید كرد؟
بنابر اعلام پایگاه جامع آموزش و فرهنگسازی سلامت وزارت بهداشت، انتقال سریع فرد به یك مركز درمانی تخصصی مسمومیت ها امكان درمان موفقیت آمیز را زیاد می كند و هر گونه تاخیر در این امر سبب افزایش احتمال شكست درمان و حتی مرگ بیمار خواهد شد ازاین رو هر چه سریع تر بیمار را به مركز درمانی تخصصی سم شناسی بالینی و مسمومیت ها منتقل كنید.