ساعات كاری طولانی زنان را افسرده می كند

به گزارش آنی غذا زنانی كه بیشتر از ۵۵ ساعت در طول هفته كار می كنند بیشتر در معرض مبتلا شدن به افسردگی هستند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، متخصصان علوم پزشكی در انگلیس با اشاره به اینكه كار كردن برای مدت زمان ۵۵ ساعت در هفته یا بیشتر خطر مبتلا شدن به افسردگی را در زنان بالا می برد، اظهار داشتند: كار كردن در تعطیلات آخر هفته با خطر افسردگی در زنان و مردان همراه می باشد.
این متخصصان در بررسی اخیر خود روی اطلاعات موجود از وضعیت سلامت ۴۰ هزار خانوار دریافتند ساعات كاری طولانی در طول روز تاثیر مخربی بر سلامت روان دارد.
متخصصان انگلیسی در این مطالعه اطلاعات موجود در مورد ۲۳ هزار زن و مرد همچون وضعیت اشتغال آنان را بررسی و مشاهده نمودند كه وضعیت سلامت روان زنانی كه در طول هفته ۵۵ ساعت یا بیشتر كار می كنند یا تعطیلات آخر هفته هم مجبور هستند در محل كار حاضر باشند، مطلوب نمی باشد.
همینطور این تفاوت در مقایسه این زنان با افرادی كه ساعت كاری استانداردی در طول هفته دارند، چشم گیر بوده است.
به گزارش مدیكال نیوز تودی، به قول این متخصصان همینطور تفاوت های دیگری میان زنان و مردان شاغل وجود دارد. به صورت مثال، مردان به صورت كلی نسبت به زنان شاغل ساعت كاری بیشتری دارند. همینطور حدودا نیمی از زنان به صورت پاره وقت مشغول به فعالیت هستند درحالیكه این رقم در مردان ۱۵ درصد است.