تذكر سازمان غذا و دارو درباره مصرف یك دارو در دوران حاملگی و شیردهی

آنی غذا: مدیركل امور داروی سازمان غذا و دارو نسبت به ممنوعیت مصرف یك كپسول در دوران حاملگی تذكر داد.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر محمد عبده زاده خطاب به كلیه شركت های تولیدكننده دارو، اظهار داشت: كپسول های ارلیستات ۶۰ و ۱۲۰ میلی گرم به لحاظ مصرف در دوران حاملگی گروه X محسوب شده و در دوران شیردهی باز مصرف آنها سفارش نشده است.

وی با اشاره به اینكه مصرف این دارو در دوران حاملگی ممنوع می باشد، اظهاركرد: با عنایت به این مساله لازم است هشدار «مصرف این دارو در دوران حاملگی ممنوع می باشد و در دوران شیردهی باز سفارش نمی شود» به صورت كاملاً مشخص و ترجیحاً با رنگ قرمز روی كپسول های ارلیستات ۶۰ و ۱۲۰ میلی گرم درج شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، عبده زاده همین طور اظهار داشت: در اقلام بسته بندی موجودی های فعلی این دارو باز آگهی مذكور باید به نحوه مقتضی روی بسته بندی درج شود.